TIJDENS WINTERNIGHTS BOUWEN MAKERS EN PUBLIEK SAMEN ERVARINGEN OP

Het tweedaagse festival Winternights in Maastricht toont geen producties, geen voorstellingen, maar werk dat nog gemaakt wordt. Het werk gaat ook een intiemere band aan met de toeschouwer dan het meeste theater, omdat het zich steevast afspeelt op de grens van voorstelling op locatie en installatie. Toeschouwers delen de vloer met de performers, of nemen de rol van de performer zelfs geheel over.

Toeschouwers worden niet alleen uitgenodigd in het werk, maar ook betrokken in het proces van de totstandkoming, de voorbereidende manoeuvres. Zo is een heel scala aan presentatievormen ontstaan, van onderzoeksverslag tot bijna-voorstelling. Feedback wordt opgehaald door het publiek van ingewijden en leken met elkaar in gesprek te laten gaan na afloop van de presentatie, of bijvoorbeeld door een telefoonnummer uit te delen, waarop men na afloop een bericht kan inspreken.

Lees het volledige artikel hier.