C-TAKT#3 Dag 1: Ruud Horrichs – Anouk Friedli – Richard Wiesner – Lieke Benders

C-TAKT#3 – Dag 1: programma – 13 september

Ruud Horrichs – ER IS GEEN BEGIN – MIDDEN – EINDE (Première)

13 september 2019
20u15 C-mine

‘Tijdens mijn jeugdjaren ben ik op veel verwarrende plaatsen geweest in de buitenwereld en in mijn hoofd. De families waar ik in opgroeide vielen langzaam uit elkaar en ik link dat met de afbrokkelende geest van een mens met dementie. Hier komt absoluut mijn fascinatie voor deze ziekte vandaan.’  (theatermaker Ruud Horrichs)

Een mens met dementie heeft meer overeenkomsten met ‘gewone’ mensen dan we in eerste instantie denken. Het is een uitvergrote, en oneerlijke, vorm van een bundeling levensvragen en verwarring waarmee veel mensen in de samenleving worstelen, zoals in het geval van rouwverlies en een burn-out: wie ben ik? Waar ben ik? En waar ga ik naar toe? Iedereen krijgt op een bepaald punt te maken met gevoelens van verwarring, angst en het niet meer weten. Het zorgt voor een gevoel van ‘off balance’ en veel vragen.

ER IS GEEN BEGIN – MIDDEN – EINDE toont de geest van een mens in een steeds meer gefragmenteerd, afbrokkelend en verwarrend universum. Een fantasierijke, beeldende voorstelling die zich afspeelt in een lost world, waar geen begin, midden en einde bestaat. Maar wel een sprankje hoop. Een ode aan de waarde van verwarring en leven in los zand, in een tijdsgeest waarin het hokjes denken en het zeker weten geïdealiseerd worden.

Samen met muzikant Bart Oostindie gaat Horrichs op zoek naar de verbindende kracht van donkere episoden in een mensenleven.

Idee / tekst / regie / scenografie / spel RUUD HORRICHS muziek / scenografie / spel BART OOSTINDIE coaching scenografie en artwork SARA BOMANS coproductie THEATERCOLLECTIEF DE EENZAMEN, C-TAKT PLATFORM TRANS DISCIPLINAIR TALENT, VIA ZUID TALENTONTWIKKELING IN DE PODIUMKUNSTEN LIMBURG, THEATER ZUIDPOOL, EVERSTORY, MASTER IN THEATRE TONEELACADEMIE MAASTRICHT productie GIETTE HULSBOSCH

Anouk Friedli – Alex Moons (Avant-première)

13 september 2019
21u30 C-mine

‘Alex Moons’ is een aanklacht tegen een bureaucratische en hiërarchische maatschappij. Een muzikale trip waarin visionaire zwammenkwekers en erotische activisten de spelregels bepalen.

Samen met de band Murheen Murthama en drie spelers maakt Anouk Friedli een voorstelling waarin je wordt meegenomen in het labyrint van een grootstedelijk kantoor waar een kleine actie van ongehoorzaamheid grote gevolgen heeft.

Heb jij soms ook,
dat als je je ogen dichtdoet,
en kijkt naar wat daarbinnen is,
de arena waar normaal je gedachtes passeren zeg maar,
dat het daar helemaal leeg is?
Dat misschien de enige gedachte die nog stilletjes ronddwaalt de wens om een nieuwe jas te kopen is?

tekst & regie: Anouk Friedli
Scenografie: Astrid Bode
Muziek: Murheen Murtama (Arne Huysmans & Adam Russell)
Spel: Annelore Crollet, Lotte Diependaele & Guus Diepenmaat.
Co-productie: C-takt, Monty
Met dank aan: Kunstenwerkplaats Pianofabriek, Decoratelier Jozef Wouters, Cultuurcentrum Destelheide, Paul Pourveur, Rob de Graaf, Kuno Bakker

Richard Wiesner – 28

13 september
Doorlopend op C-mine plein

Richard Wiesner, die we zouden kunnen omschrijven als een post-conceptuele beeldhouwer, is vooral geïnteresseerd in verbleekte en rottende objecten en symbolen die de werkelijke staat van ons heden tonen en bepalen.

Wiesner’s recente project, laconiek genaamd “28” volgens het aantal staten van de Europese Unie, bouwt voort op de essentie van veel van zijn eerdere werken: de lege hoogmoedigheid en absurditeit van de symbolen van ons gemeenschappelijk bestaan. Een eenvoudige installatie die met zijn geometrische raster lijkt op een moderne militaire begraafplaats, presenteert zonder enige bijschriften de tekst van alle 28 hymnes van EU-landen, allemaal vertaald in de taal van de huidige installatielocatie. De resulterende Babylonische spraakverwarring trekt ons ergens in de Middeleeuwen of de Romantiek: zonder zelfs maar te weten wiens volkslied het is, kunnen we ofwel vieringen van het mooiste land lezen of overdreven gebaren naar de omringende landen. Die 28 lofzangen herinneren ons er dus nog steeds aan dat onze individuele nationale geschiedenis veel ouder is en veel bloed, haat en grieven bevatten over de naties.

Wiesner transponeert daarom de huidige Europese situatie twee eeuwen achterlijk en laat de oorspronkelijke dromen, ambities en ambities van individuele Europese landen spreken over tijden, waarin de concepten land, taal en romantische schoonheid zich juist in dramatische omstandigheden hebben gevormd. Hoe kunnen we op zo’n basis een zinvolle multi-staat bouwen met een coherent programma en retoriek? Is de installatie van Wiesner een waarschuwing voor 19e-eeuwse geesten die nog steeds ons onvermijdelijk nationalistische onderbewustzijn beheersen? Of, integendeel, is het een minimalistisch kerkhof van de naties, die in de 21ste eeuw onvermijdelijk worden ondermijnd door de voortschrijdende globalisering en migratie? Wat betekenen al die oude woorden vandaag? Dat is wat iedereen zelf moet beantwoorden.

Lieke Benders – STIL.de mini-expo

13 september
Doorlopend te bezoeken tussen 19u30 & 21u30
C-mine Compressorenhal

Ontdek het STIL.project van Hoge Fronten/Lieke Benders. Vier jaar lang onderzoekt theatermaker Lieke Benders de stilte in al haar verschijningsvormen. Vanuit STIL.het lab in Klooster Wittem onderzoekt zij sinds 2017 samen met haar team het belang van stilte en stilstaan in een steeds roerigere maatschappij. Deze bevindingen ontwikkelen zich in performances en installaties die te zien zijn op diverse podia en festivals in Nederland en België. Het STIL.project groeit uit tot één groot finale museum in 2020.

STIL.de mini-expo biedt een overzicht van het STIL.project tot nu toe. Zo is er bijvoorbeeld een levensgrote stolp waarin je een wandeling maakt door de natuur, terwijl je zit, en kun je luisteren naar de bijzondere verzameling stiltes van de stiltecomponist.