In residentie: Ruud Horrichs & Jordi Möllering

Ruud Horrichs treed als coach op voor het project van Jordi Möllering. In zijn project – Ont-goocheld – wordt Möllering geconfronteerd met een publiek, hij is een clown waar niet om wordt gelachen, een goochelaar die niet verwondert. Ontgoocheld probeert hij, in de woorden van Samuel Beckett ‘beter te falen’, maar slaagt zelfs daarin niet. Een voorstelling over de beoordelende stemmen, binnen en buiten ons hoofd die ons in hokken stoppen. Over de hang naar autonomie en op de knietjes smeken om richting, om doel. Een voorstelling over de tragiek van het menselijk falen, in een wereld vol prestatiedrang en cijfertjesdenken, en dat daar best om gelachen mag worden. Besloten door een recensent, die iedereen verlost van de plicht om er wat van te vinden, gevolgd door een recensent die de recensent recenseert, die weer gevolgd wordt door de recensent die de recensie over de recensie recenseert.