In residentie: Karel Tuytschaever

Wat zegt de manier van iemand anders afbeelden wel of niet over de schepper, de maker?
‘Als de kunstenaar zijn beeld inslikt’ graaft dieper in het amper geëxploreerd domein van belichaamde kennis in de relatie tussen maker en diens beeld van iemand anders.

Karel Tuytschaever onderzoekt de rol die de lichamelijkheid van de maker speelt in het creëren van een visuele weergave van iemand anders. Dit door wederkerig zijn hybride makerschap uit te puren en zijn leermethode als disciplinebrede teaching artist aan de Antwerpse Schools of Arts expliciet te maken.

Als theater- en filmmaker zoekt hij naar nieuwe manieren om lichamen oprecht in een 2D-beeld te vatten, door lens-based media en zijn lichaam als maker als evenmatige instrumenten in te zetten. In zijn leermethode koppelt hij de verschillende disciplines aan lichamelijk bewustzijn en legt de nadruk op hoe de eigen fysicaliteit van makers in opleiding een motor kan zijn binnen hun visie- en vaardigheidsontwikkeling.

Dit symbiotisch en zelfreflectief onderzoek schept een interessant tussenveld waarin een relevant bewustzijn voor hedendaags kunstenaarschap ontstaat, waarbij het lichaam de mediator vormt tussen de wereld en een beeld. Zijn methodologie vertrekt uit de kernwaarden van zijn praktijk, en wil cruciale elementen benoemen in een evolutie naar een meer integrale en wederkerige belichaamde kunstenaarspraktijk. Een praktijk die bestaat uit de verschillende lagen van zintuiglijke belichaamde kennis. Want dat is nodig omdat onze identiteitsdrang in een gedigitaliseerde netwerksamenleving ons dreigt te weerhouden van productieve betrokkenheid en empathie. Zo hoopt Karel Tuytschaever bij te dragen aan (het bewustzijn van) een meer lichamelijke, voelbare beeldvoering in de visuele- en podiumkunsten, en daardoor een meer gelaagde multisensoriële kijkervaring.