In residentie: Nazanin Fakoor

Hexeneinmaleins is een meeslepende muziektheatervoorstelling over heksen en de vrouwelijke datakloof.

Onzichtbaarheid, niet-verschijning en uitroeiing zijn centrale figuren waarrond het stuk is opgebouwd. Het zien van mannen als de menselijke standaard is fundamenteel voor de structuur van de menselijke samenleving en het grootste deel van de opgetekende menselijke geschiedenis is één grote datakloof.

De titel verwijst naar de Heksenkeukenscène in Goethes Faust, Hexeneinmaleins is een magische formule.Waarom is vrouwelijkheid het onderwerp van zoveel angst dat het tot zo’n kloof leidt en onze dagelijkse ervaringen van openbaar vervoer tot politiek, de werkplek, verkeerde dosis medicijnen en dokterspraktijken tot op de dag van vandaag beïnvloedt. Is er een formule om de hoeveelheid angst te berekenen? Hoe bestel je het onmetelijke? In Wiskunde onderzoeken logici of het basisraamwerk van de wiskunde nuttig kan worden uitgebreid om dergelijke puzzels te beantwoorden.

Tijdens deze residentie zal Fakoor het onderzoek naar immersieve projectietechnieken verder ontwikkelen en experimenteren met nieuwe materialen en projectoren en interactie met het publiek (zoals nieuwe projectievlakken, het mengen van reflecterende, transparante, ondoorzichtige vlakken), alsook op de tekst die bestaat uit fragmenten uit emblematische heksenscènes in de literatuur als Shakespeare’s Macbeth en Goethe’s Faust, wetenschappelijk onderzoek naar de vrouwelijke datakloof en verzamelde antwoorden van het publiek op twee centrale vragen “Wat is een heks?” en “Waar ben je bang voor?”. De verschillende perspectieven worden naast elkaar geplaatst en verweven met de uitdrukking van een intiem gevoel dat heel moeilijk te beheersen is: angst.