In residentie: Rona Kennedy & Charlotte Peys

Rona Kennedy & Charlotte Peys zijn twee kunstenaars die op verschillende manieren de volgende praktijken samenbrengen: schrijven, tekenen, luisteren, klanken opnemen en verwerken, installaties maken en performatieve interventies doen. Tastbaar Manifest is ontstaan vanuit een herkenbare en gezamenlijke nood aan het herdenken en het wortelen van onze artistieke praktijk in onze nabije omgeving. We zijn verwikkeld in een lang gesprek dat zich verspreid via het denken van Donna Harraway, Karen Barad, Robin Wall Kimmerer en zich focust op de relatie tussen verbeelding, ideeën, handelingsruimte, materiële praktijk en belichaming.

Tastbaar Manifest brengt woorden, materialen, vragen, levensvormen, gedachten, handelingen samen en nodigt uit je te verhouden tot de omgeving. Hoe kunnen we op een meer zintuiglijke en materiële manier ons verhouden tot onze omgeving? En kan die manier van verhouden een bijdrage leveren in het versterken van onze daadkracht? Kan het onze denk- en beweegruimte vergroten om te handelen in het grotere (soms verlammende) vraagstuk omtrent klimaat?

Tijdens de residentie in Dommelhof brengen we voor het eerst een hele tijd samen door waarin we volop met bovenstaande vragen aan de slag gaan en onderzoeken wat Tastbaar Manifest kan zijn. Welke vorm kan het aannemen en welke ruimte neemt het in binnen onze artistieke praktijk?