In residentie: Liesbet Hermans

A Deluded State of Mind onderzoekt dualiteit. De illusie dat wij onafhankelijk zijn van de wereld rondom ons en dat we hierdoor een vertekend beeld van onze realiteit creëren. Liesbet Hermans wil dit idee benaderen vanuit een breder filosofisch perspectief, door het te belichamen in een constellatie van twee lichamen: 1 performer, 1 toeschouwer.

Welke interactie ontstaat er tussen beide lichamen? Is er een manier om de activiteit van onze geest te belichamen? Hoe kan het lichaam van de performer deel uitmaken van het fenomenologische lichaam van een toeschouwer?