In residentie: Pauline Brun

Om over mijn werk te praten gebruikte een vriend het werkwoord ‘délirer’ dat afkomstig is van de lira, een hulpmiddel om groeven in de aarde te maken. ‘Dé-lirer’ is dus uit de groeven stappen.


De creatie “TAPIS” maakt deel uit van een breder onderzoeksproject uitgevoerd in Villa Kujoyama (Frans instituut in Japan) rond Chindogu – een Japans concept geboren in de jaren tachtig om een ​​familie van hulpmiddelen te benoemen die nuttig maar onbruikbaar zijn omdat ze ineffectief zijn voor x redenen. Gemaakt door te knutselen, in elkaar te zetten en te friemelen, het zijn pogingen om alledaagse problemen op te lossen. Om Chindogu te zijn, moet het object aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder dat het niet verkocht of in massa geproduceerd mag worden. Voor mij fungeert dit concept als een prisma waardoor ik de manieren van doen, de codes en conventies, en de performativiteiten die aan het werk zijn in alledaagse rituelen en traditionele Japanse praktijken, kan bekijken. Door Chindogu te gebruiken, probeer ik performatieve situaties inefficiënt op te lossen. Soms moet ik mijn eigen Chindogu bedenken om op een context te reageren. Mijn pet bijvoorbeeld.


Mijn onderzoek neemt verschillende vormen aan: een reeks optredens, een tentoonstelling, een uitgave van tekeningen, een reeks video’s en een reeks foto’s.


“TAPIS” is een choreografisch en visueel trio dat de inefficiënties onderzoekt die we tegenkomen in onze relaties met anderen, dingen en contexten. De performance is een uitbreiding, een compleet trio-album van de performancereeks, een verzameling fragmenten waarin geïsoleerde figuren en groepspogingen worden afgewisseld. Alle stukken behandelen en ontleden de representatiespellen op de Chindogu-manier. Met andere woorden: het ter discussie stellen van conventies door een afwijkend proces op te zetten. Afwijkingen openen andere logica’s die de groep vormgeven. Zowel samen als apart houden ze vast aan de ruimte waarin ze zich bevinden, aan de dingen die ze tegenkomen en aan elkaar, waardoor ze uit hun mislukkingen ijlende werelden halen.