In residentie: Raphael Malfliet

GOVERNORS is een onderzoek waarin het evenwicht van de klank geobserveerd wordt vertrekkend vanuit het experimenteren met akoestische feedbacksignalen en de daarop inwerkende krachten beweging, materiaal en ruimte. Raphael Malfliet en Maarten Buyl trachten de onvoorspelbaarheid van deze krachten en hun invloed te begrijpen en onthouden zich van het willen controleren om het natuurlijke evenwicht van de klank te bewaren. Door middel van een individuele als collectieve luisterpraktijk worden antwoorden gezocht om via een doorgaans vermeden medium zoals feedback de klank collectief te leiden.

Tijdens deze residentie bouwen Maarten en Raphael verder aan een interactieve luister installatie en trachten ze hun duo performance, waarin ze met basgitaren feedback tonen genereren, hierin een plaats te geven.