In residentie: Wim Pelgrims

Wim Pelgrims komt in residentie bij Musica in samenwerking met C-TAKT. Wim werkt momenteel aan het project BOLSTER[bubbels].

BOLSTER[bubbels] staat symbool voor een zoektocht naar de essentie van een solo-performance binnen de hedendaags klassieke muziek, en wat het betekent om uit de bubbel van een genre te breken om het zo breder toegankelijk te maken. In deze Klankenbos residentie gaat percussionist Wim Pelgrims verder op zijn tweeledige queeste: enerzijds een van persoonlijke evolutie als post-instrumentalist. Anderzijds verkent hij verschillende manieren van interactie tussen performer en publiek, en grensoverschrijdend werken.

BOLSTER gaat in op de toepassing van promo technieken als onderdeel van de kunstbeleving. De focus ligt hierbij op de mate waarin onze popcultuur esthetische keuzes beïnvloedt.

[bubbels] staat dan weer voor de ervaring in het moment zelf: het publiek onderdompelen in een persoonlijke abstracte, esthetische wereld. Het actief beïnvloeden van de ruimte door middel van scenografische ingrepen, en het overschrijden van de grens tussen performer en personage, zijn bepalend voor deze immersie.