In residentie: Ellen Schroven

Ellen Schroven werkt in Dommelhof aan Berg: een collectieve landschapsexpeditie, schatplichtig aan de werk- en denkwijze van de patafysici en verankerd in negen Belgische en Nederlandse dorpen of gehuchten die de naam ‘Berg’ dragen. Samen met andere makers en denkers gaat ze na of de snelheid waarmee de wolken in de ochtend voorbijglijden, een invloed heeft op het verloop van de rest van de dag, stelt ze kleurkaarten samen van geologische formaties in holle wegen, vangt ze de klanken op waarmee de wind het licht doorheen de fladderiepen jaagt, ontrafelt ze vluchtroutes van glazenmakers en variabele waterjuffers in een fossiele riviervallei, kopieert ze stapsgewijs de meanderende Demerlijn tot de avond valt, en onderzoekt ze de donkerte van de nacht in de enige Berg die gelegen is in een dal.