In residentie: Karel Tuytschaever

Karel is als performer, maker, docent en onderzoeker gefascineerd door hoe een lichaam in(bewegend) beeld wordt weergegeven, de kloof tussen de realiteit van dat lichaam en de weergave ervan in een ontworpen beeld. Wat is de intieme realiteit van een lichaam en hoe kan je het zo puur mogelijk deelbaar maken op een afgesproken moment van kijken?

Tijdens de C-TAKT-residentie werkt Karel in alle rust verder aan zijn onderzoeksproject aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, Antwerpen, waarbinnen hij focust op oprechte belichaming binnen de 2D en 3D portretkunsten. In het eerste jaar stelde Karel zijn lichaam ten dienste van verschillende beeldend kunstenaars die van hem een portret maakten. Hier in Pelt trekt Karel zich nu terug met alle portretten die zijn gemaakt, en kijkt hij naar wat deze hem vertellen. Hoekijken beeldend kunstenaars naar lichamen? Wat kan portretkunst vandaag de dag betekenen of mogelijk maken? Karel werkt toe naar september 2021, wanneer hij een tussentijdse presentatie van het onderzoek zal delen op het C-TAKT festival; een immersieve installatie die de portretten deelt, weg van enige typologie of autobiografie. Volgend seizoen neemt Karel al deze portretten als vertrekpunt om een jaar lang te focussen op het maken van een oprecht belichaamd zelfportret in de theatrale ruimte, zijn eerste solovoorstelling.

www.transparentbody.be / Een samenwerking tussen Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, BARRY – Karel Tuytschaever, DansBrabant, C-TAKT, Performance Technology Lab en Zuidpool.

Heart X Sweat, 2021
Een portret van Karel, gemaakt door Joery Erna