Open call for sculptural artists – Karel Tuytschaever

Open call for sculptural artists who want to contribute to my research in the arts, about sincere embodiment in the contemporary portraiture

NL

In September 2020 startte ik mijn onderzoek naar oprechte belichaming binnen de actuele portretkunst. Tot april 2021 stel ik mijn lichaam ten dienste van studenten en docenten uit verschillende kunsthogescholen in Vlaanderen. Allemaal krijgen ze de artistieke vrijheid om vanuit hun eigen discipline een portret van mij te maken. Met al de verschillende perspectieven op mezelf door anderen, maak ik nadien een immersieve installatie/tentoonstelling. Tijdens het vormgeven van de installatie stel ik mezelf de vraag hoe ik al die verschillende discipline-brede portretten deelbaar kan gaan maken; gecureerd los van enige (auto)biografie of typologie, waarbij de opstelling iets zegt over het lichaam dat wordt bekeken en de interpretatie van al die kunstenaars binnen het genre portretkunst. Met deze open call zoek ik naar geïnteresseerde kunstenaars binnen de 2D (fotografie, tekenkunst en schilderkunst) en 3D (beeldhouwkunst) kunst die binnen hun eigen praktijk ook bezig zijn met portretteren, en die open staan om van mij een portret te maken. Aan jou stel ik ook de vraag: laten we elkaar ontmoeten en lever me uiteindelijk één beeld aan waarvan jij vindt dat dit het dichtste bij een oprecht belichaamd portret van mij komt, gezien door jouw ogen. Je portret wordt ingescand en wordt meegenomen in de canon van mijnonderzoekstraject, en mogelijks getoond in de installatie.

EN

In September 2020, I started my research into sincere embodiment within contemporary portraiture. Until April 2021, I will put my body at the service of students and teachers from various higher art educations in Flanders. They are all given the artistic freedom to make a portrait of me from their discipline. With all the different perspectives on myself by others, I am, afterward, creating an immersiveinstallation/exhibition. While designingthe installation, I ask myself how I can make all those different discipline-wide portraits divisible; curated independently of any (auto) biography or typology, in which the curation says something about the body being viewed and the interpretation of all those artists within the genre of portraiture. What can portraiture mean? With this open call, I am looking for interested artists within 2D (photography, drawing, and painting) and 3D (sculpture) art who are also involved in portraits within their own practice and are open to making a portrait of me. I also ask you: let’s meet and finally deliver me one image that you think is the closest to a truly embodied portrait of me, seen through your eyes. Your portrait will be scanned and included in the canon of my research trajectory and possibly be used in the immersive installation/exhibition.

Check out www.transparentbody.be + get in touch via platformbarry@telenet.be