Grote besparingen in de cultuursector

Wij van C-TAKT geloven dat kunst en cultuur van essentieel belang kunnen zijn in de wereld waarin we vandaag leven, dat kunst individuele en collectieve emoties stimuleert. Kunst en cultuur hebben dan ook een impact op ons leven, onze economie, onze gezondheid, ons onderwijs – onze maatschappij kortom. Het is een fundamentele pijler van die maatschappij, het maakt ons tot wie en wat we zijn.

De recente beslissing van de Vlaamse regering om 22 miljoen euro weg te knippen uit het cultuurbudget brengt het kunstenveld in gevaar, te meer omdat die nieuwe besparing bovenop de vele besparingen van de afgelopen jaren komt. Deze beslissing heeft zo’n grote impact, dat ze de kunstensector in Vlaanderen zwaar beschadigt, ook op lange termijn. Uiteraard wil de culturele sector nadenken over een passende budgettaire inspanning, zoals ook gevraagd wordt van andere sectoren. Maar een budgetknip in de projectssubsidies van deze orde en omvang – die letterlijk iedereen in de sector raakt, van artiest over technicus tot het publiek; én al zeker de toekomstige generatie kunstenaars – zet een hele sector op de helling. Het eindresultaat is een verlies voor iedereen.

Vandaag lijkt het wel alsof er één algemeen aanvaard idee is: Vlamingen zijn niet in kunst en cultuur geïnteresseerd. Het feit dat jullie dit lezen bewijst echter het tegendeel en betekent voor ons dan ook ontzettend veel. Altijd uiteraard, maar vandaag nog meer dan anders. We vragen jullie hulp om die foute veronderstelling mee te counteren en volgende boodschap mee uit te dragen:

– Kunstenaar zijn – of kunst beoefenen – is geen hobby. Het is een job, die bijdraagt aan de maatschappij en sociale cohesie bevordert.
– Kunst is geen luxe: het brengt meer op dan het kost.
– Kunst en cultuur zijn uit zichzelf divers, en niet voor de happy few.
– De cultuursector is inclusief, en heeft een cruciale labo-functie voor toekomstige generaties.
– Kunst komt het algemeen welbevinden ten goede.

Als jullie, net zoals wij, overtuigd zijn van de fundamentele waarde die kunst en cultuur toevoegen aan jouw eigen leven en aan de maatschappij, dan vragen we je om deze boodschap te delen met je familie, je vrienden, je kennissen, je collega’s, je buren, je lokale politici en iedereen in je buurt. Leg uit dat ook voor jou persoonlijk kunst en cultuur belangrijk zijn.

De petitie kan je hier ondertekenen.

Deze tekst is geïnspireerd op een tekst die Kunstencentrum Vooruit opstelde en die gebruikt wordt door talloze podia in Vlaanderen in een rechtsreekse communicatie met hun bezoekers.
Wij willen vanuit C-TAKT deze tekst met jullie delen wegens zijn onwaarschijnlijk belang.