Platform voor Transdisciplinaire Talenten

C-TAKT is een platform voor transdisciplinaire kunsten en een referentiehuis voor transdisciplinair talent. Deze relatief jonge werkplaats is gegroeid vanuit de nood aan een plek waar ‘hybride praktijken’ en transdisciplinaire kunstenaars zich in alle rust kunnen ontwikkelen. C-TAKT kreeg vanaf 2017 werkingsmiddelen vanuit het kunstendecreet. De focus lag toen op nieuwe makers en kunstenaars die transdisciplinair werk maakten. Het project werd een gezamenlijke inspanning van de werkplaats C-mine te Genk en TAKT Dommelhof te Pelt. Vanuit de werkplaats C-mine lag de nadruk vooral op de nieuwe makers en vanuit TAKT Dommelhof vooral op transdisciplinair werk. Dommelhof werd ingezet als residentiele werkplek en C-mine was eerder het podium voor onze presentaties.

Vandaag ligt de focus van C-TAKT nadrukkelijk op de transdisciplinaire kunsten. Steeds meer kunstenaars zoeken vandaag de grenzen van de kunstdiciplines op en gaan deze verleggen of zelfs overstijgen. Zo ontstaan er nieuwe manieren om zich uit te drukken die niet zo maar te categoriseren zijn binnen een bepaalde discipline. Door deze kunstenaars te ondersteunen wil C-TAKT de ontwikkeling en realisatie van transdisciplinaire projecten kansen geven.

Almaar meer kunstenaars maken werk waarbij het voornaam is om verschillende tussenstadia te doorlopen of werken rond een thematiek in een cyclus die over meerdere jaren loopt. Aan het eindproduct gaat vaak een lang proces van vooronderzoek aan vooraf. Kunstenaars hebben dit nodig om gestalte te geven aan hun ideeën en zich in hun ‘hybride’ praktijk te verdiepen. C-TAKT kiest er voor om kunstenaars en producties ook in hun onderzoeks- en ontwikkelingsfase te ondersteunen.

C-TAKT heeft haar thuisbasis in Provinciaal Domein Dommelhof, ooit opgericht als éérste Vlaamse cultuurcentrum en in de voorbije 50 jaar geëvolueerd naar een organisatie met een uitgesproken artistiek profiel van vernieuwing, eigenheid en kwaliteit. C-TAKT handelt als onderzoeks- en creatieplatform binnen een ruimer netwerk van partners.