Visie

C-TAKT kiest resoluut voor kunstenaars die de geijkte paden verlaten. C-TAKT gelooft dat een kunstenlandschap met evenwaardige participatiekansen voor elke burger nood heeft aan creatieve innovatie en een out of the box-strategie. Vanuit de overtuiging dat hybride en procesmatige kunstpraktijken, cross-sectorale creatie en transversale presentatie een nieuw publiek genereren en zo cultuurparticipatie verbreden, geeft C-TAKT transdisciplinaire kunsten maximale kansen.

Al decennialang zien we in Vlaanderen zeer constante cultuurparticipatiecijfers. We kunnen tamelijk goed voorspellen wie naar theater en naar concerten gaat en wie amper participeert aan het aanbod. Variabelen die van doorslaggevende aard zijn om cultuurdeelname te voorspellen zijn cultureel kapitaal, sociaal kapitaal en cultuurparticipatiehistoriek (bv. van de ouders). Ondanks aanzienlijke en aanhoudende inspanningen om het cultuurpubliek te verbreden, zien we dat de publiekssamenstelling in de cultuurhuizen ongeveer gelijk blijft.

Verdergaand op de vaststelling dat cultuurparticipatie in Vlaanderen een zeer stabiele en voorspelbare ongelijkheid vertoont, kiest C-TAKT voor kunst die tracht om vaste patronen te verbreken en een breder publiek te betrekken.

Missie

C-TAKT is het referentiehuis voor transdisciplinaire kunst waar ontwikkeling, creatie en presentatie maximaal ondersteund worden. Georganiseerd als platform bundelen we de krachten met tal van partners om via innovatieve processen en projecten het cultuurpubliek te verbreden. C-TAKT geeft deze missie vorm in vijf strategische doelstellingen.

C-TAKT wil de transdisciplinaire kunsten als ‘discipline’ verder helpen ontwikkelen en haar belang en potentieel binnen het kunstenveld en de samenleving in de kijker zetten

C-TAKT zet de kunstenaar centraal en biedt ondersteuning op maat voor ontwikkeling en productie van transdisciplinaire kunsten

C-TAKT wil impact genereren door transdisciplinaire kunsten te tonen aan een publiek in diverse presentatieformats

C-TAKT is een Vlaams en internationaal platform voor ontmoeting en verbinding

C-TAKT streeft ernaar om een gezonde en transparante kunstenorganisatie te zijn waar kunstenaars en partners op vertrouwen