LIKO zoekt enthousiaste duizendpoot !

LIKO, het Limburgs Kunstenoverleg zoekt enthousiaste duizendpoot om haar te helpen de werking te versterken en duurzaam te verankeren in de regio. We zoeken een verbindende figuur met organisatorisch talent en een groot hart voor de kunstwereld, die mee de schouders wil zetten onder de uitbouw van LIKO als een sterk lerend netwerk voor de Limburgse regio.

MISSIE LIKO

LIKO is het kunstenoverleg van een regio, over de grenzen van steden en gemeenten heen. LIKO verenigt en vertegenwoordigt de professionele Limburgse Kunstensector met name de individuele kunstenaars en kunstenorganisaties die opereren in het Kunstendecreet. LIKO is een verbindend en lerend netwerk dat uitgaat van samenwerking, openheid, vertrouwen en medeplichtigheid, in plaats van onderlinge concurrentie. LIKO wil een adviserende rol spelen bij het opstellen van het lokale en regionale cultuurbeleid in Limburg en een constructievepartner zijn voor andere spelers in het Limburgse culturele veld zoals cultuurcentra, kunstonderwijs, erfgoedorganisaties, socio-culturele organisaties.

STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN LIKO

LIKO wil functioneren als lerend netwerk. Door het organiseren van werkgroepen en collega groepen stelt LIKO zijn leden in staat om op verschillende operationele niveaus onderling kennis te delen en best practices uit te wisselen. LIKO wil de omkaderende werking van haar leden kwalitatief versterken in functie van hun artistieke werking door correcte en diepgaande informatie te verschaffen; door relevant beleids en managementnieuws uit eerste hand met haar leden te delen. LIKO wil het belang van kunst in Limburg versterken en het draagvlak hiervoor zichtbaar maken, vergroten en verstevigen. LIKO wil de achterstandspositie van de kunsten en van de kunstenorganisaties in Limburg wegwerken door te investeren in een kwalitatieve ondersteuning van de individuele kunstenaars en organisaties op weg naar zelfstandigheid én de groei van nieuweorganisaties en samenwerkingen te stimuleren. LIKO wil daarbij een proportioneel aandeel van de overheidssteun voor de Limburgse kunstensector afdwingen. LIKO wil de Limburgse kunstensector op positieve wijze onder de aandacht brengen in de media en standpunten/onderzoeken/reacties poneren in de publieke ruimte, LIKO wil dat de kunsten een meer prominente plaats krijgen in het onderwijs en streeft naar een optimale samenwerking tussen het onderwijs en kunstenorganisaties.

JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN

• Je bouwt het organisatiemodel van LIKO verder uit als een duurzaam netwerkplatform in nauw overleg met de leden van LIKO. Hiervoor werk je inhoudelijk en organisatorisch samen met de LIKO-kerngroep.
• Je organiseert de kennisdeling en adviesverlening van kunstenspelers binnen het LIKO (inhoudelijk en zakelijk advies inzake subsidieaanvragen, de begroting en mogelijke financieringsbronnen) en dit in afstemming, dialoog en eventuele samenwerking met overheden en intermediaire organisatie zoals Kunstenpunt, OP/TIL en Cultuurloket.
• Je organiseert infosessies over subsidielijnen van intermediaire organisaties (bv. Cultuurloket, Kunstenpunt, OP/TIL) voor Kunstenorganisaties in Limburg.
• Je neemt een trekkende rol op in het uitbouwen van een netwerkplatform voor de Limburgse kunstensector.
• Je verzekert de communicatie over het netwerkplatform naar de culturele sector in het algemeen en de Limburgse kunstensector in het bijzonder.
• Je werkt in overleg met de LIKO-leden een actieplan uit waarbij LIKO een ambitieuze en veelzijdige rol opneemt in de ontwikkeling van talentvolle professionele kunstenaars: inspirerend, initiërend en faciliterend (inzet infrastructuur, netwerk en personeel). Je ondersteunt de LIKO-leden in de uitvoering van dit plan.

JE PROFIEL

• Je bent een geboren organisator en houdt van plannen, maar blijft steeds flexibel.
• Je werkt gestructureerd en nauwkeurig.
• Je werkt zelfstandig, neemt initiatief en schuwt geen verantwoordelijkheid.
• Je hebt een groot verbindend vermogen en gelooft in het belang van kennisdeling en collegialiteit.
• Je bent een echte teamplayer; LIKO werd van onderuit opgestart en ook de inhoud komt van de leden. Je bent overtuigd van het belang van samenwerking.
• Je wil mee de schouders wil zetten onder de uitbouw van LIKO als een sterk lerend netwerk voor de Limburgse regio.
• Je hebt een pioniersmentaliteit en een bijzonder groot hart voor de kunstwereld.
• Voeling met beleid en vertrouwd zijn met het Kunstendecreet zijn een pluspunt.
• Je bent in het bezit van minstens een Bachelordiploma en hebt reeds enkele jaren ervaring in een organisatorische functie.

ONS AANBOD

• Een uitdagende deeltijdse functie (80% met mogelijkheid tot uitbreiding) met actieradius Limburg en een werkplek in Z33, Huis voor Actuele Kunst, Design en Architectuur in Hasselt.
• Contract van bepaalde duur (tot 31/12/2022), met mogelijkheid tot verlenging.
• Loon volgens barema B1c binnen PC 329.01 sector cultuurspreiding*, met een maximale anciënniteit van 10 jaar, aangevuld met extralegale voordelen: maaltijdcheques van 6€ per dag, tussenkomst woon-werkverkeer (gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer), hospitalisatie- en groepsverzekering.

INTERESSE?

Stuur dan je cv en motivatiebrief op uiterlijk 22/11/2020 naar jobs@z33.be

LIKO selecteert op basis van je ervaring, kwaliteiten en vaardigheden en maakt geen onderscheid tussen kandidatenop basis van leeftijd, gender, etniciteit of beperking.