In residentie: Laurent Delom

Ik kom in Dommelhof om mijn onderzoek op te starten. Die residentie is mijn eerste voor dit project.

Ik begin met het exploreren van verschillende vormen van “immersie” en het analyseren welke banden deze houden met spiritualiteit of hoe ze naar de psychische ruimte waar aanbidding plaatsvindt, mogen leiden.

Ik onderzoek immersieve praktijken door online media, gebed, en ook letterlijk met onderwater immersie.

Op het einde van deze residentie wil ik aan een eerste versie van een literaire tekst toekomen, en ook aan een eerste prototype van een applicatie voor smartphones.

Met latere residenties en samenwerkingen zullen nog meer elementen samenkomen tot één hybrid transdisciplinair artistiek voorstel.