In residentie: HYOID & Joris Lacoste

Theatre of the ear: live performance met koptelefoon, voor 8 stemmen a capella en elektronica.

Luciano Berio schreef twee versies van ‘A-Ronne’. De eerste voor vijf acteurs en de tweede voor 8 stemmen. Joris Lacoste biedt een nieuwe versie van deze laatste in een hedendaags en elektronisch luisterformaat.

Opgevat als een soort muzikale documentaire over een gedicht van Edoardo Sanguineti, mengt dit muziekstuk fragmenten en toespelingen op tal van andere teksten: vertalingen van de Bijbel, Dante’s ‘Divina Commedia’, Goethe’s ‘Faust’, ‘Het Communistisch Manifest’ van Karl Marx en Friedrich Engels, en stukjes tekst van Roland Barthes.