In residentie: Elke Van Der Kelen

Vaak hebben we als mens een onbewuste relatie met de ruimtes dat we betreden en gebruiken. Toch heeft ruimte best een grote impact op de manier waarop we ons voortbewegen, gedragen en voelen. Deze theatrale installatie wil die levende ruimte tonen, manipuleren en onze relatie er toe in vraag stellen.

Een tiental wanden van verschillende afmetingen bewegen zich traag voort door de ruimte. Ze verhouden zich tot elkaar en de leegte die hen omringt. Samen doorlopen ze verschillende patronen en nodigen de toeschouwer uit om deel te nemen aan deze ruimte-dans. Deze installatie wil een brug slaan tussen de verschillende disciplines architectuur, dans en robotica.

Tijdens deze residentie komt Elke de wanden die eerder dit jaar in het Dommelhof-atelier gemaakt werden, uittesten met enkele vrijwilligers.