In residentie: Menzo Kircz & Eleonore Van Godtsenhoven

Onze wereld is continu in verbouwing. Oude plekken worden omver gegooid, geëffend en verdwijnen onder nieuwe appartementsblokken, koffiezaken en winkels. En met de oude gebouwen, de industrieterreinen en het onbestemde niemandsland verdwijnen de verhalen die daar thuis waren.

In residu reconstrueren we deze verloren geschiedenissen met wat er wel nog is achtergebleven: de dingen die zijn weggeworpen en op straat zijn achtergelaten, een boodschap op de muur, de restjes van wat eerder was en de fantasie die zich daar een weg tussen baant.

Wij stellen ons op als alternatieve archeologen. We doen aannames en verzinnen waar we dat nodig achten. We vinden het niet erg als we onszelf of de geschiedenis tegenspreken. Omdat wij denken dat de geschiedenis zichzelf eens wat vaker zou mogen tegenspreken.

Tijdens onze residentie bij C-Takt zullen we de tekst voor het eerst laten samenkomen met de scenografie. Terwijl wij repeteren zal onze scenograaf Han Ruiz Buhrs in de werkplaats aan de slag gaan om de wereld van Residu vorm te geven. Door het spel en de ruimte tegelijkertijd vorm te geven, kunnen een intieme verwevenheid tussen scenografie, de tekst en de spelers die zich daartussen bewegen.