In residentie: Gaëtan Rusquet

In Recognition versmelt choreografie en geluid in een performance die een ruimte creëert om te experimenteren met wat ons scheidt, verbindt en beweegt als individu en als groep. Ruimte geven aan wat aanwezig is, aan alles wat aanwezig is zonder een hiërarchie te creëren tussen wat als menselijk en niet-menselijk wordt beschouwd.

In deze nieuwe creatie wil Gaëtan Rusquet de manier waarop we onszelf situeren in relatie tot de ander en tot de groep in vraag stellen. In Recognition is een poging om onze verlangens naar verbinding en onthechting te ritualiseren. Het onderzoekt onze dynamiek van participatie en afwijzing door een ruimte voor te stellen waar het politieke en het intieme elkaar ontmoeten.