In residentie: Kevin Trappeniers

Kevin Trappeniers komt in residentie met zijn project PRESENT.

PRESENT is een reeks van minimale in situ interventies als artistieke visuele commentaren die deverbeelding activeren, gebaseerd op de wereld en geënt op de stad. Present stelt zichzelf tot doel hernieuwde lagen van identiteit toe te kennen aan vertrouwde ruimtes. Het is een zachte oproep om ons bewust te blijven van de ruimtes die we als gemeenschap en als individu bewonen, alsook een zorgzaam geschenk om gekende realiteiten in een nieuw licht te plaatsen. Present wordt gedocumenteerd, maar kan evengoed worden ontdekt door omzwervingen. Het biedt de gelegenheid om even stil te staan, en de drang naar voortdurende beweeglijkheid te weerstaan. Een moment van stilte in het lawaai van hedendaags leven.

De eerste interventies werden getoond in Brussel. De volgende interventies zijn lichtinstallaties en worden eerst onderzocht in de black box.