In residentie: Nazanin Fakoor

Nazanin Fakoor komt in residentie bij C-TAKT met haar project Hexeneinmaleins. In haar onderzoek naar het contrast tussen de beeldvorming van heksen en hoe de heksenvervolgingen er effectief aan toe gingen, maakte Nazanin Fakoor een videowerk over angst. Ze stelde mensen vragen als “Wat is een heks?” en “Waar ben jij bang voor?” en verwerkte de antwoorden in een associatieve droomsequentie.

De video is een inzicht in een werkproces dat zal worden uitgewerkt tot een nieuwe performance-installatie. Tijdens haar residentie in Dommelhof zal ze het audiovisuele materiaal verder ontwikkelen en werken aan de relatie ervan met het lichaam in de studioruimte.