In residentie: Nelle Hens

Nelle Hens komt in residentie met haar nieuw project Not Thus, Not Thus.

In dit traject richt Nelle de blik op het collectieve belang van verbinding met je eigen lichaam; het faciliteren van de verdieping van subtiele(re) ervaringen en spelen we in op de collectieve behoefte om weer opnieuw in het lichaamsbewustzijn te komen.

De onderzoeksvraag in het traject is: ‘Hoe kan ik als choreograaf een structuur creëren, een choreografische taal ontwikkelen waarin ruimte is voor persoonlijke begrenzing voor zowel performers als publiek ? Waarbij flow en uitwisseling gefaciliteerd kunnen worden en subtiele ervaringen een grotere zichtbaarheid kunnen krijgen via de weg van contactimprovisatie en ademhalingstechnieken?