In residentie: Anna Rispoli

“A certain value” is een format die tot eind 2019 een reeks workshops in verschillende Europese steden zal organiseren. In 2020 zal dit in de vorm van een lecture-performance touren.

Elke workshop is gericht op een specifieke groep burgers, met hen wordt er gefocust op de dynamiek tussen waarde en waarden. Deze workshops zullen de collectieve ervaring in een groepsdiscussie vormen, een actie in de openbare ruimte, of een creatieve en op tijd gebaseerde residentie. Ze zullen peilen naar de kennis van de deelnemers over “delen” en “mutualisatie”, en peilen naar hun ervaringen betreffende “de-evaluatie” en “herevaluatie” van een individu ten opzichte van de groep. Elke workshop en collectieve ervaringen zal begeleid worden door kunstenaar Anna Rispoli en curator Martina Angelotti, die drie dagen lang oefeningen, discussies en oefeningen rond het onderzochte onderwerp met de deelnemers zullen delen.

Deze week zit Anna Rispoli in Genk. De workshop in Genk zal focussen op de “post-tewerkstelling” dimensie van ex-mijnwerkers en mijnwerkerszonen.