In residentie: Evelien Cammaert

Tijdens haar residentie bij C-TAKTwerkt Evelien Cammaert aan een onderzoek rondom het fotografisch archief dat doorheen de afgelopen jaren ontstond. Gaande van studiemateriaal, beelden die ooit wel of niet geselecteerd werden, het bronmateriaal voor haar performances en installaties zelf, tot de beelden die daaruit zijn voortgekomen, bijvoorbeeld als documentatie of autonome foto’s.

Door dit archief onder de loep te nemen, wil ze onderliggende lijnen aanscherpen en verbindingen leggen met terugkerende thema’s in haar werk zoals landschap, zintuiglijke ervaring en herinnering. Ze wil de betekenis en rol van een archief binnen haar kunstpraktijk zichtbaar maken en van daaruit mogelijke openingen naar nieuw werk onderzoeken.

Met steun van de Vlaamse Overheid