In residentie: Joris Perdieus

Joris Perdieus situeert zijn onderzoek in verschillende ruimtelijke kunstdisciplines en doorzoekt de grensgebieden tussen installatiekunst, architectuur en performance. Een term die dan al snel opduikt is scenografie. Joris spreekt liever van ‘scenografische ruimte’: een complex, actief sensorisch geheel waarin technologische sensoriële prikkels van bijvoorbeeld licht, geluid, geur en eerder psychologische, emotieve en cognitieve processen zoals oriëntatie, instinct en motoriek samenspelen.

Perdieus reflecteert over performatieve ruimte als autonoom kunstwerk: de ruimte als performer. Ruimtebeleving staat centraal in zijn werk, maar hoe nbeleeft de ruimte de toeschouwer? Wat maakt van een architecturale ruimte een plaats? Wat gebeurt er als er nieuwe elementen in worden geïntroduceerd? Hoe reageren wij als belevende lichamen op mechanische beweging in binnenruimtes?Joris onderzoekt deze aspecten vanuit tijdelijke fysieke interventies, die vaak ontstaan uit een meditatieve wisselwerking met site-specifieke situaties, of net vertrekken van non-ruimtes zoals een blackbox.Hij legt daarbij veel nadruk op maak- en ontwerpprocessen als artistieke waardedragers. Toeschouwer, context en medium worden beschouwd als essentiële actoren in een steeds doorlopende beweging van verschijnen en verdwijnen.

Tijdens zijn residenties in Dommelhof werk Joris aan de invulling, vormgeving en realisatie van zo’n ruimte-performer. Hij gaat aan de slag met geluidstechnieken, lichttechnieken en haptische prikkels, eerst vanuit een inhoudelijk onderzoek, nadien steeds meer in de richting van een finale presentatie.