In residentie: Jonas Chéreau

In R É V E R B É R E R zijn dans en licht met elkaar verweven. Het licht is hier het uitgangspunt, zijn aanwezigheid bepaalt wat we wel of niet zien. Hoe en wat zien we? Wat kunnen we niet zien? En wat is het dat ons soms verblindt? Hoe creëert licht ruimtes voor dans en omgekeerd, hoe kan het lichaam ruimtes van licht creëren? Op het podium vormen we een groep met meerdere gezichten, een gemeenschap van verblinde mensen, een extravoyante clan met een scherp gevoel voor details. We zullen een glimp opvangen van de regels van onze choreografische spellen, zodat we ons als toeschouwers moeten afvragen: wat hebben we echt gezien? Met een veronderstelde voorliefde voor illusie en absurde, zullen we spelen met de codes van schaduwgrafie – een kunst die ontstond in de 19e eeuw en bestond uit het maken van schaduwen met de handen door ze voor lichtbronnen te plaatsen. En geïnspireerd door audiodescriptie – een techniek die in eerste instantie bedoeld is voor blinden of slechtzienden – zullen we door het gebruik van tekst dansen laten verschijnen, ze vanuit verschillende hoeken laten zien en hun perceptie verdraaien.

R E V E R B E R E R is een ruimte die zorgt voor de nuances, waar de lichamen het licht en de schaduw reflecteren, een plek die onze schaduwkant erkent maar niet afstand doet van harmonie.