In residentie: Liesbet Hermans

Deluded betekent verward of vertroebeld. Het verwijst naar de staat van onze menselijke geest, waardoor wij telkens de illusie creëren dat we afgescheiden zijn van onze werkelijkheid. Dit is het startpunt voor de creatie van deze intieme voorstelling in de publieke ruimte.

Delusions are distorted ways of looking at ourselves, other people, and the world around us, like a distorted mirror, they reflect a distorted world. – A. Leonard

De performance vertrekt vanuit een duo-constellatie. Twee lichamen zijn met mekaar verbonden: één performer en één toeschouwer. Ze gaan samen op weg in een wandeling door de stad. Het werkproces start met stille wandelingen. Gedachtestromen worden genoteerd en ingesproken in audiofragmenten. De toeschouwer draagt een hoofdtelefoon en hoort de gedachtestroom en fysieke beleving van de persoon (performer) die voor hem/haar wandelt.

Hermans’ performance daagt zowel de toeschouwer als de performer uit om een staat van transparantie of een inkijk in ons denkbeeld toe te laten. Volgens haar hebben wij allemaal soortgelijke gedachten, twijfels, angsten en dromen. In de ontmoeting die ontstaat tussen deze twee mensen, tracht zij een spiegelbeeld te creëren waarin deze gedachten zichtbaar worden. Het individuele versus het collectieve, wekt telkens opnieuw haar interesse. Tegelijkertijd bevraagt zij hoe de omgeving, met al zijn impulsen, ervaren wordt vanuit een innerlijke belevingswereld.