CALL: WE LIVE HERE, WHO CARES? – Pottenberg Maastricht

MOHA, Cultuurmakers Maastricht, VIA ZUID, en SoAP Maastricht, roepen jullie op voor participatie in het project We live here, who cares? in Maastricht.

Ben jij een artiest of collectief, geïnteresseerd in de intersecties tussenperformance art, urbanisme, antropologie en sociale artistieke praktijken?

Dan nodigen we je uit om met ons mee te doen, aan een workshop en in vervolg daarop mogelijk aan een vier weken durende residentie rondom ons project We live here, who cares? in Pottenberg in Maastricht. ‘Wij’ zijn Alice en Olivia. Tien jaar geleden richtten we MOHA op, een thuis om onze artistieke overtuigingen verder te onderzoeken en in praktijk te brengen.

Het project is op initiatief van Cultuurmakers Maastricht tot stand gekomen en wordt ondersteund door Woonpunt met financiële bijdragen van o.a. het Cultuur Participatie Fonds en de gemeente Maastricht. De begeleiding ligt in handen van talentontwikkelingsorganisatie VIA ZUID en SoAP Maastricht.

MOHA’s naam komt van het Hongaarse woord voor mos. De naam weerspiegelt ons verlangen om ons als mos te gedragen; mos kan ontstaan en groeien in de meest onverwachte omgevingen. We zien MOHA als een veerkrachtig en levend ecosysteem. Het is niet één entiteit, het heeft geen vaste definitie. Het groeit daar waar veel verschillende velden samenkomen: urbanisme, antropologie, sociale choreografie, magisch realisme, performance art, guerilla art, zorg en activisme.

De stad, diens diverse sociale dynamieken en de manier waarop mensen gebruik maken van hun omgeving en specifieke plekken, zijn het startpunt van al onze initiatieven. We werken altijd volgens 1 vast principe: we zijn aanwezig. We komen iedere dag terug, week na week, op dezelfde plek. Onze performances starten vanuit dit gegeven en kunnen een paar dagen duren, 5 weken, of een jaar. We ontmoeten iedere dag dezelfde mensen en worden onderdeel van hun routines en omgeving. We werken met artiesten, curatoren, winkeleigenaren, huismoeders, wetenschappers, daklozen, schoonmakers, sociaal werkers, zuster, en anderen. Gedurende ons proces zijn de small-talks, het theedrinken, babysitten en schoonmaken, als ook onze politieke en conceptuele discussies de inspiratie voor onze publieke uitkomsten.

Een revolutie begint met het wassen van de vaat. Kunst wordt opnieuw uitgevonden tijdens het wassen van die vaat. En met onze projecten leggen we verbindingen tussen het kunstenveld en andere disciplines.

Zorg in De Pottenberg

Momenteel werken we in Maastricht, Pottenberg, waar we een tijdelijke flat toegewezen hebben gekregen, die gesloopt wordt in 2024. Als onderdeel van dit projectonderzoeken we het thema ‘zorg’ in relatie tot noties als tijdelijke huisvesting, huizennood, ‘burenschap’, het maken van een thuis, ergens proberen thuis te horen.

Binnen dit project organiseren we – samen met VIA ZUID en SoAP – een tweedaagse workshop en een vier weken durende, betaalde residentie in ons Pottenberg appartement.

Deze residentie biedt de volgende mogelijkheden:
– Verbreden van ervaring binnen sociale kunstprojecten
– Het verkennen van MOHA’s verschillende werkmethoden
– Nieuwe tools ontwikkelen voor je eigen artistieke praktijk
– Het ontwikkelen van eigen ideeën en projecten

We bieden je hierin advies, brainstormsessies en mentorschap.

Tweedaagse workshop

Voor degenen die nieuwsgierig zijn naar wat dit project precies inhoudt, hoe we werken, en wat de vorm van onze samenwerking zou kunnen zijn, hosten we een tweedaagse workshop, waarvoor we artiesten met allerlei verschillende achtergronden uitnodigen. We hopen een variëteit aan creatieven te ontmoeten tijdens die workshop en gezamenlijk te beslissen voor wie deze residentiemogelijkheid de beste match is.

De workshop-dagen worden gepland in de week van 4 – 10 september; nader overleg volgt.

Residenties

De twee dagen worden als ‘werkdagen’ gezien, net als de residentie-periode. Vanuit de workshopdagen gaat een selectie van maximaal drie makers een sociaal-artistieke residentie van vier weken in. Er gaan twee residentie-periodes komen: tussen september en november 2023 + eentje tussen maart en mei 2024. Twee geselecteerde groepjes makers (maximaal 6 in totaal dus) wonen en werken gedurende deze twee residentie-periodes in De Pottenberg. De residentieperiodes monden beide uit in een centraal openbaar ‘event’.

Aanmelden

Aanmelden voor de workshop kan tot 15 juni aanstaande via Joost Segers (VIA ZUID) of Anneke Tonen (SoAP Maastricht).