In residentie: Kevin Trappeniers

Field of view is een nieuwe creatie van C-TAKT kunstenaar Kevin Trappeniers over polarisatie, het innemen van tegengestelde perspectieven, en de mogelijkheid tot het aanvaarden of verzoenen ervan. In deze voorstelling wordt de zaal of locatie een meerstemmig landschap waarin het perspectief van de toeschouwer in vraag wordt gesteld.

Voor Field of view werkt Kevin Trappeniers samen met theaterauteur Freek Mariën, en geluidskunstenaar Stijn De Meulenaere die werkt met field recordings van stadsgeluiden. Tijdens deze interdisciplinaire residentie werkt Trappeniers samen met Gertjan Biasino voor videomapping, en Stijn De Meulenaere die werkt met field recordings van stads- en natuurgeluiden om cityscapes te maken.