In residentie: Simone Basani

Simone Basani en Alice Ciresola zijn in residentie bij C-TAKT. Ze ontwikkelen participatieve projecten en site-specific kunstvormen, waarbij ze de grenzen tussen publieke en institutionele ruimtes onderzoeken. Hun project Jeanne. Or the Western Touch is een performatieve kunstcollectie die vooral de Europese witte verlangens verkent om de Ander en het Onbekende te ontmoeten, maar ook om ze te controleren, te bezitten en te exotiseren. Jeanne is geïnspireerd door de controversiële relatie verzamelaar en handelaar Jeanne Walschot met haar collectie Afrikaanse artefacten. Een groeiend aantal interdisciplinaire kunstenaars – waaroner Maïte Álvarez, Roger Fähndrich, Simone Basani – krijgen de opdracht om voor Jeanne’s collectie een werk te maken dat de kracht en de betekenis van de Westerse toets aanpakt in processen van exotisering, toe-eigening, verleiding, onderwerping, misbruik..