In residentie: Pieter Desmet

‘My August feels like December’ wordt een intieme, multidisciplinaire voorstelling waar hedendaagse dans, digitale videokunst, sound design en textiele scenografie samenwerken tot het ontwikkelen van een eigentijds kader waar individuele rouwervaringen met elkaar verbonden kunnen worden.

Rouw en verdriet zijn gevoelens waar iedereen vroeg of laat op een eigen manier mee te maken krijgt en die worden te vaak omgeven door een verborgen, bijna voyeuristische sluier. Pieter Desmet wil dat uit die schaduw halen. De voorstelling is een intieme ervaring waarbij die rouwsluiers afgeworpen worden.

Tijdens de residentie in Dommelhof, die tevens de laatste residentie is voor deze productie werkt het artistieke team de voorstelling af.