Twenty-Eight

Richard Wiesner

Omschrijving

De naam roept een installatie op die de EU-lidstaten presenteert. Individuele staten worden vertegenwoordigd door vertalingen van hun volksliederen, die een centraal thema vormen van de hele installatie. Het motto van de EU, “Eenheid in verscheidenheid”, benadrukt echter de behoefte van individuele staten om hun eigen identiteit te definiëren en te ontwikkelen. Een land wordt in belangrijke mate vertegenwoordigd door zijn symbolen en nationale mythen. De verkiezing en het proces van het ontwikkelen van volksliederen correleren vaak uniek met de creatie van eigen beelden van landen. De inhoud van volksliederen botst vaak met de inspanningen van de EU om zich te verenigen en benadrukken de noodzaak van staten om zichzelf te bestrijden en te beschermen als een unieke en ononderbroken ruimte.