C-TAKT#3 – Dag 5 – Wouter Krokaert – Juliane Von Crailsheim – Lieke Benders – Richard Wiesner

C-TAKT#3 – Dag 5: programma – 17 september

Wouter Krokaert – Composities in het Wilde Weg

GEANNULEERD WEGENS BLESSURE

17 september 2019
20u15 C-mine

Binnen een reeks kleine composities worden lichamen met elkaar in relatie geplaatst, en verplaatst, op een heel nauwkeurige manier maar zonder daarbij aan wetmatigheid te beantwoorden. Hun bewegingen zijn eenvoudig en daardoor vaak herkenbaar. Ze spelen met gewicht en evenwicht, ze plaatsen tegengewicht en geven vorm aan de ruimte die zich tussen hen bevindt.

Door het in een opeenvolging plaatsen van die composities gaan er verbanden ontstaan, elementen worden niet langer geplaatst op een blanco blad maar in de weerklank van wat vooraf kwam. Betekenis verschuift en komt te liggen in de ruimte die de composities met elkaar verbindt. Geleidelijk aan komt zo een kijk bloot te liggen, een kijk die ik als tekenaar heb aangescherpt.

Over wat eerst als een lijntekening wordt aangezet komt gaandeweg kleur te liggen, fragmenten worden verhult om ze vervolgens in een nieuwe context te herontdekken.

Concept en beeldend werk: Wouter Krokaert – performance: Katja Dreyer, Charlotte Vanden Eynde, Wouter Krokaert – kostuumontwerp: An Breugelmans –geluidsontwerp: Benjamin Dousselaere en Sylvie Bouteiller – lichtontwerp: Tom Bruwier – interventie bij beeldend werk: Koba de Meutter – artistiek advies: Marc Vanrunxt – met dank aan Marc Godts , Alix Eynaudi, ZSenne art lab en Netwerk Aalst –Productie: Workspacebrussels – coproductie: Perpodium, C-TAKT, kunstencentrum Buda, wp Zimmer, ICI–CCN Montpellier (onderzoek) – met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Belgische Taks Shelter

vzw Lichterloh – Ernst (Try-out)

GEANNULEERD WEGENS ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

17 september 2019
21u30 C-mine

Sedert generaties tot op de dag van vandaag herhaalt zich in een oud kasteel steeds hetzelfde verhaal: kinderen groeien gelukkig met elkaar op. Als ze volwassen zijn wordt het kasteel slechts aan één onder hen overgedragen. Op dat moment neemt in elke generatie iets tussen hen plaats dat de kinderen de ERNST noemen. Als ERNST opduikt wordt het bezit het allerbelangrijkste en de liefde vergeten. Dat verdeelt de familie elke keer, maar toch blijven ze aan elkaar gebonden door het kasteel. Hoewel ze elkaar nu haten, moeten  ze verder samenleven, opnieuw kinderen krijgen en grootbrengen en het kasteel aan een nieuwe overnemer overgeven. Door het constante opduiken van ERNST is de overgave van het kasteel een vloek geworden.

Wat zich als een sprookje laat lezen, is een waar gebeurd familieconflict dat intussen is vastgelopen voor de rechtbank. De theatermaakster Gitty von Gandar (pseudoniem) wil haar autobiografische conflict onderzoeken en nagaan of ze ERNST kan bestrijden met KUNST. Om de diverse situaties van het conflict experimenteel te kunnen doorspelen, heeft Gitty een groep verzameld van modelbouwers en filmmakers, performers en een circusartiest. ERNST is een voorstelling op het snijvlak van documentaire en fictie; theater, circus en film.

Van en met: Gitty van Gandar, Ivo Kuyl, Nikolas Lestaeghe, Gianna Sutterlet, Laura Vandewynckel, Johanna Vanhaecke. Productie: vzw LICHTERLOH. Co-productie: C-Takt, Centre des Arts Scéniques, Stadttheater Augsburg & 30 CC Leuven. Met dank aan Circuscentrum Vlaanderen, Platform ‚Shoulder to Shoulder’, RITCS Brussel & De Pianofabriek.

Richard Wiesner – 28

17 september
Doorlopend op C-mine plein

Richard Wiesner, die we zouden kunnen omschrijven als een post-conceptuele beeldhouwer, is vooral geïnteresseerd in verbleekte en rottende objecten en symbolen die de werkelijke staat van ons heden tonen en bepalen.

Wiesner’s recente project, laconiek genaamd “28” volgens het aantal staten van de Europese Unie, bouwt voort op de essentie van veel van zijn eerdere werken: de lege hoogmoedigheid en absurditeit van de symbolen van ons gemeenschappelijk bestaan. Een eenvoudige installatie die met zijn geometrische raster lijkt op een moderne militaire begraafplaats, presenteert zonder enige bijschriften de tekst van alle 28 hymnes van EU-landen, allemaal vertaald in de taal van de huidige installatielocatie. De resulterende Babylonische spraakverwarring trekt ons ergens in de Middeleeuwen of de Romantiek: zonder zelfs maar te weten wiens volkslied het is, kunnen we ofwel vieringen van het mooiste land lezen of overdreven gebaren naar de omringende landen. Die 28 lofzangen herinneren ons er dus nog steeds aan dat onze individuele nationale geschiedenis veel ouder is en veel bloed, haat en grieven bevatten over de naties.

Wiesner transponeert daarom de huidige Europese situatie twee eeuwen achterlijk en laat de oorspronkelijke dromen, ambities en ambities van individuele Europese landen spreken over tijden, waarin de concepten land, taal en romantische schoonheid zich juist in dramatische omstandigheden hebben gevormd. Hoe kunnen we op zo’n basis een zinvolle multi-staat bouwen met een coherent programma en retoriek? Is de installatie van Wiesner een waarschuwing voor 19e-eeuwse geesten die nog steeds ons onvermijdelijk nationalistische onderbewustzijn beheersen? Of, integendeel, is het een minimalistisch kerkhof van de naties, die in de 21ste eeuw onvermijdelijk worden ondermijnd door de voortschrijdende globalisering en migratie? Wat betekenen al die oude woorden vandaag? Dat is wat iedereen zelf moet beantwoorden.

Lieke Benders – STIL.de mini-expo

17 september
Doorlopend te bezoeken tussen 19u30 & 21u30
C-mine Compressorenhal

Ontdek het STIL.project van Hoge Fronten/Lieke Benders. Vier jaar lang onderzoekt theatermaker Lieke Benders de stilte in al haar verschijningsvormen. Vanuit STIL.het lab in Klooster Wittem onderzoekt zij sinds 2017 samen met haar team het belang van stilte en stilstaan in een steeds roerigere maatschappij. Deze bevindingen ontwikkelen zich in performances en installaties die te zien zijn op diverse podia en festivals in Nederland en België. Het STIL.project groeit uit tot één groot finale museum in 2020.

STIL.de mini-expo biedt een overzicht van het STIL.project tot nu toe. Zo is er bijvoorbeeld een levensgrote stolp waarin je een wandeling maakt door de natuur, terwijl je zit, en kun je luisteren naar de bijzondere verzameling stiltes van de stiltecomponist.