Choreografische machine voor het publieke domein

Tijdens Beyond the Black Box, het driedaagse festival dat aandacht besteed aan grensoverschrijdende performance-praktijken – waarbij niet aan #metoo moet worden gedacht, maar aan het doorkruisen van gebruikelijke theater- en andere performatieve instellingen en regimes – valt op hoe vaak een relatief eenvoudige geste, mits zorgvuldig voorbereid en uitgewerkt, enorme effecten kan hebben.

223m, van de voor de gelegenheid samenwerkende kunstenaars binnen SoAP, laat toeschouwers repetitieve rondjes lopen in en uit het gebouw, door stegen en langs straten, in marstempo meestal. Het is een mooi voorbeeld van hoe een eenvoudige, maar zorgvuldig voorbereidde geste een boel kan losmaken bij iedereen die even doorzet met zijn engagement als toeschouwer. Associaties met militante groepen en scouting concurreren met wat dans, samenzang of wielrennen teweegbrengt, wanneer een gezamenlijk tempo hyperfocus, extra energie en euforie losmaakt.

(…)

Lees de volledige recensie op de Theaterkrant.