SoAP Maastricht

 

Over SoAP Maastricht

SoAP Maastricht is het platform voor het werk van kunstenaars vanuit verschillende disciplines en achtergronden met oog voor diegene en datgene waaraan veelal voorbijgegaan wordt in de publieke ruimte. Op analoge wijze wordt vanuit verschillende disciplines en achtergronden steeds weer een ander perspectief gezocht van waaruit de toeschouwer/deelnemer een eigen beeld creëert. De SoAP-maker onderscheidt zich door de ruimtelijkheid in het werk, het vanzelfsprekend uitwisselen van ervaring en praktijk(en), door een hang naar gezamenlijkheid en een streven naar eigenstandigheid. De ruimte die SoAP nu is, wordt de komende jaren uitgebreid met ‘aandokkende’ initiatieven, instituten, festivals, jongere en oudere kunstenaars, andere disciplines, andere perspectieven, opdat de ruimte in de breedte groeit, en zich daarmee kan verdiepen.

Don’t fit the field, create the field. SoAP wil haar makers stimuleren om innoverende artistieke projecten uit te bouwen en hierbij niet bang te zijn om eventueel tegen de meer conventionele manieren van produceren, presenteren en spreiden aan te lopen. Door een stevige, doch beweeglijke basis te bieden, wil zij elke SoAP-maker in staat stellen die stappen te zetten. De expertise die het SoAP-team in huis heeft, moet zorgen voor enerzijds een veilige en tegelijkertijd een uitdagende omgeving waarin elke maker op zijn eigen tempo mag groeien en waarin falen mogelijk is. Een belangrijke doelstelling in het werk(en) binnen SoAP is het te allen tijde eigenstandig maken van een kunstenaars-praktijk; dat includeert verschillende tempi, verschillende manieren om naar het organiseren van werk te kijken, telkens gericht op die uiteindelijke eigenstandigheid. Als platform wil het daarbij krachten en middelen inzetten om als nodig af te stappen van de mogelijk meer gangbare project-georiënteerde logica.

De volgende kunstenaars maken op dit moment deel uit van SoAP: Johannes Bellinkx, Rita Hoofwijk, MOHA, Salomé Mooij, Paulien Oltheten, Nick Steur, TAAT en Benjamin Vandewalle.

 

Projecten in samenwerking met SoAP Maastricht

in residentie

01.01.2022 – 01.01.2022

Who Cares?
MOHA

lees meer

in residentie

01.01.2023 – 01.01.2023

Lourdes
Paulien Oltheten

lees meer

in residentie

01.02.2024 – 04.02.2024

Beyond the Black Box – Amsterdam 2024

lees meer

in residentie

01.01.2017 – 01.01.2017

HALL33
TAAT

lees meer

in residentie

Dying together
Third Space, TAAT

lees meer

in residentie

15.06.2018 – 15.06.2018

Reverse
Johannes Bellinkx

lees meer

in residentie

01.01.2017 – 01.01.2017

Open Stone
Nick Steur

lees meer

in residentie

01.01.2017 – 01.01.2017

Drop Sculptures
Nick Steur

lees meer

in residentie

01.01.2021 – 01.01.2021

Gathering Ground
Salomé Mooij

lees meer

in residentie

16.11.2020 – 19.11.2020

Reconstructie van een schuilplaats
Salomé Mooij

lees meer

in residentie

14.11.2019 – 14.11.2019

We Do Matter
Nick Steur

lees meer

in residentie

28.03.2019 – 28.03.2019

Determined
Johannes Bellinkx

lees meer

in residentie

12.07.2019 – 12.07.2019

Finisterre
Rita Hoofwijk

lees meer

in residentie

01.01.2020 – 01.01.2020

HALL07
TAAT

lees meer

in residentie

06.10.2017 – 06.10.2017

Walking the Line
Benjamin Vandewalle

lees meer

in residentie

23.10.2020 – 23.10.2020

IMPACT
Nick Steur

lees meer

in residentie

01.01.2020 – 01.01.2020

Continuum
Johannes Bellinkx

lees meer

in residentie

10.04.2021 – 27.04.2021

HALL08 – “Ontmoetingsportaal”
TAAT

lees meer

in residentie

08.12.2023 – 09.12.2023

Winternights 2023
Evelien Cammaert, Karen Hendrickx

lees meer

in residentie

01.01.2023 – 01.01.2023

The Parcel Project
Johannes Bellinkx

lees meer

in residentie

01.01.2023 – 01.01.2023

Proxemics
Salomé Mooij

lees meer

in residentie

01.01.2022 – 01.01.2022

Winternights 2022
Nazanin Fakoor, Caroline Mathieu

lees meer

in residentie

01.01.2023 – 01.01.2023

We live here, who cares?
MOHA

lees meer

in residentie

01.02.2023 – 04.01.2023

Beyond the Black Box – Amsterdam 2023

lees meer

in residentie

01.01.2021 – 01.01.2021

Running landscapes
Johannes Bellinkx

lees meer

in residentie

01.01.2022 – 01.01.2022

Jean
Rita Hoofwijk

lees meer

in residentie

01.01.2022 – 01.01.2022

Constructie van een wildernis
Salomé Mooij

lees meer

in residentie

06.03.2017 – 11.03.2017

facing faces
Rita Hoofwijk

lees meer

in residentie

02.03.2020 – 17.03.2020

Studio Cité
Benjamin Vandewalle

lees meer