Vincent Company

 

Over Vincent Company

Vincent Company is een alternatief spreidingsbureau dat de positionering en doorstroming van kunstenaars bevordert.

Vincent Company begeleidt en representeert artiesten in het Belgische veld en/of verschillende internationale contexten. Het is een non-profit organisatie die sinds januari 2023 structurele werkingssubsidies ontvangt van de Vlaamse Overheid.

Sinds zijn ontstaan streeft Vincent Company ernaar om spreiding te herdefiniëren: weg van een marktgerichte benadering richting een meer holistische, waarbij de kunstenaar sterker wordt en het artistieke veld wordt verrijkt.

Vincent Company bouwt bruggen voor zijn kunstenaars: vanaf het ontstaan van een artistiek idee tot en met de dernière. Een artistiek traject bij Vincent Company duurt gemiddeld 8 à 10 jaar, waarbij per artiest 4 of 5 producties worden begeleid.

 

Concreet gaat deze kennisdeling over de expertise rond spreiding van transdisciplinair werk binnen het algemene overlegplatform van C-TAKT én via coaching. Zij coachen jonge C-TAKT-kunstenaars wat kan leiden tot toonmomenten op GOOD COMPANY#2 (corso, Antwerpen) of GOOD COMPANY#3 (Schäxpir/ARS Electronica). GOOD COMPANY is het kruispunt van hun werking. Centraal staat het onderzoek van de kernartiesten en jonge kunstenaars die gecoacht worden. De inzet is het faciliteren van de dialoog die voorafgaat aan een projectaanvraag. En dat is nodig: het scherp stellen van het onderzoek en het vinden van een gezamenlijke taal zijn de sleutel om werk dat niet in hokjes past toch vleugels te geven. We maken een praktijk zichtbaar, en initiëren dialoog. GOOD COMPANY is gebouwd rond een vijftal toonmomenten met een uitgebreid inhoudelijk nagesprek. Het publiek bestaat uit kunstenaars, studenten kunst- en cultuur- bemiddeling, potentiële coproducenten en programmatoren. Voor Vincent Company speelde GOOD COMPANY in de voorbije jaren een fundamentele rol in de bloei van de kunstenaars.

 

Projecten in samenwerking met Vincent Company

in residentie

02.05.2024 – 05.05.2024

Beyond the Black Box – Antwerpen 2024

lees meer