HIROS

 

Over HIROS

Hiros is een organisatie die de ontwikkeling van artistieke trajecten ondersteunt. Bij het realiseren van haar missie stelt Hiros de praktijk van de kunstenaars met wie ze samenwerkt centraal. Vanuit een jarenlange expertise, creëert Hiros een duurzaam kader voor alle aspecten van creatie en onderzoek. De samenwerking wordt bepaald door de specifieke eigenheid van iedere maker en ieder artistiek voorstel. Vanuit het geloof in het belang van een divers kunstenlandschap, werkt Hiros samen met zowel nieuwe als meer gevestigde makers met hybride praktijken in de podiumkunsten.

Hiros bundelt de krachten met kunstenaars op middellange en lange termijn en bouwt samen met hen een netwerk uit van partners in binnen- en buitenland. Als deel van een groter ecosysteem en zich bewust van de dynamieken in de maatschappij en kunstensector, bepleit Hiros de belangen van de individuele kunstenaar, bewaakt de ruimte voor artistiek experiment en falen en ontwikkelt nieuwe manieren van samenwerking en kennisdeling.

Hiros werkt samen met kunstenaars in een Trajectsamenwerking of een Projectsamenwerking. We werken op loopbaanontwikkeling voor alle kunstenaars met wie we samen werken.  Op lange termijn biedt Hiros ondersteuning in preproductie, productie, promotie, administratie en zakelijk beheer, spreiding en tourmanagement voor alle projecten. Voor een specifiek project biedt Hiros ondersteuning in preproductie, productie, promotie, administratie en zakelijk beheer, spreiding en tourmanagement van dat project.

Hiros biedt ondersteuning in: preproductie, productie, promotie, administratie en zakelijk beheer, spreiding en tourmanagement. Hiros is in alle facetten van de werking verbonden met (inter)nationale partners, ook buiten het kunstenveld. Hiros wordt structureel ondersteund door de Vlaamse Overheid i.h.k.v het Kunstendecreet. Deze financiering van de basiswerking fungeert als katalysator voor veelvuldig artistiek werk.

 

Projecten in samenwerking met HIROS

in residentie

01.01.2023 – 01.01.2023

Basically
Nikima Jagudajev

lees meer

in residentie

18.09.2023 – 29.09.2023

All Watched Over by Machines of Loving Grace
Bosse Provoost & Ezra Veldhuis

lees meer

in residentie

01.01.2023 – 01.01.2023

STILL HERE – Een alliantie van zorg voor de Zenne-rivier
Maria Lucia Cruz Correia

lees meer