Dying together

Third Space, TAAT

Omschrijving

‘Dying Together/Orgy Alone’ (2017 en 2019) is een tweeluik voor de grote zaal: vijfhonderd toeschouwers vormen in een wisselende opstelling de scenografie van deze woordeloze werken, waarin de begrippen ‘alleen’ en ‘samen’ worden onderzocht. Lotte van den Berg creëert samen met zestien performers, jong en oud, amateur en professioneel, een vijftal situaties waarin het begrip ‘sterven’ steeds opnieuw betekenis krijgt. ‘De Publieke Werken’ (2018) is een beeldende installatie waarin (semi)publieke ruimtes als de wachtkamer, de lift, het plein en de bushalte worden opgevoerd middels een simpele schets van lijnen en verplaatsbare witte wanden. Deelnemers worden uitgenodigd om met een specifieke focus plaats te nemen en rond te lopen in deze ruimtes en de interacties die plaatsvinden te ondergaan en te bezien. Naast de ervaringen en bewegingen van de deelnemers in de ruimte wordt een observatorium gebouwd, waarin de bezoeker zichzelf en de ander kan observeren in videobeelden.

Dying Together wordt een voorstelling voor de grote zaal en is een onderzoek naar collectief sterven als intieme daad. Lotte van den Berg (Third Space) & Breg Horemans (TAAT) exploreren in dit werk de betekenissen die we geven aan de begrippen ‘samen’ en ‘alleen’ vanuit performance en ruimte. In hun zoektocht willen ze de complexe relatie tussen samen-zijn en alleen-zijn ontdekken, tastbaar maken en tegelijkertijd bevragen. Hoe kan de ruimte deze ‘doodsdrang’ naar intimiteit invoelbaar maken? Wat is de rol van elk individu binnen dit collectieve verlangen?

In production

03.08.2018 16:00 BOULEVARD 's-Hertogenbosch Koop tickets
04.08.2018 16:00 BOULEVARD 's-Hertogenbosch Koop tickets