HALL33

TAAT

Omschrijving

In HALL33 betreed je samen met een onbekende ander een labyrint van verschillende ruimtes. Elke nieuwe ruimte die je tegenkomt, heeft een eigen kwaliteit, een unieke vorm, kleur, textuur en geluid. In elke nieuwe ruimte ben je in meer of mindere mate van de onbekende ander gescheiden. Zo bepaalt elke ruimte op zijn eigen manier jullie onderlinge verhouding en interactie.

In HALL33 valt de ontdekkingstocht naar de onbekende ander samen met de ontdekking van de installatie zelf. Zoek je naar herkenning en houvast of benader je met humor, agressie of vluchtgedrag de zich opvolgende uitdagende situaties? Elke blik, gezichtsuitdrukking, beweging en handeling gaat een rol van betekenis spelen in hoe je omgaat met onbekende en ongemakkelijke situaties. De onbekende ander fungeert daarbij als spiegel, bondgenoot en tegenspeler.

Door te spelen met de verhoudingen van de ruimte en de verhouding tussen de twee deelnemers, wordt je langzaam weggevoerd van je alledaagse beslommeringen en ingevoerd in de regels van een ritueel waarin spontaan gedrag acteren wordt, waarin kijken uitnodigt om bekeken te worden en waar langs elkaar heen lopen kan leiden tot een bijzondere ontmoeting.