Gathering Ground

Salomé Mooij

Omschrijving

Een afbakening zonder grenzen / een fysieke oefening in gelijkheid / een gezamenlijk bouwreflectie

In Gathering Ground werkt Salomé rond de vraag wat er gebeurt als je het aardoppervlak helemaal gelijk zou verdelen over alle menselijke aardbewoners. Kan dit? Hoe zet je deze lijnen uit, en klopt het dan? Is er genoeg ruimte voor iedereen? Ons ruimtegebruik fascineert haar in een tijd waarin ruimte schaars lijkt. In dit naïeve, hands-on gedachte-experiment wil zij, samen met het publiek, de huidige verdelingen ondervragen. Hoe veel ruimte zou er per persoon kunnen zijn? Hoe veel ruimte hebben we nodig? Hoe veel ruimte nemen we werkelijk in? En hoe hebben de afgelopen maanden onze blik hierop verandert? Door het letterlijk in kaart brengen van de beschikbare grond per persoon hoopt zij meest abstracte statistieken tastbaar te maken.