Reconstructie van een schuilplaats

Salomé Mooij

Omschrijving

een oefening in schuilen / een stedelijke meditatie / een architecturale performance

‘Ik stel me een ruimte voor waarin het functionele geraas even verstomt, of misschien gedempt doorklinkt, waarin een hartslag vertraagt, alsof er een andere tijd heerst, een ander ritme, er ineens andere dingen toe doen, zoals lichtflikkeringen en geschuifel, terwijl daarbuiten andere werelden gelijktijdig bestaan.’ – Salomé Mooij

Reconstructie van een schuilplaats verkent de mogelijke schuilplaatsen in de grootstad. Ruimtes waarin je kunt verwijlen zonder je te moeten verantwoorden, plekken waar stilstaan geen verdachte zaak hoeft te zijn, noodzakelijke ademruimtes in de snelle stroom van het dagelijks leven in de stad. Dit zijn plekken die door opschoning, privatisering en commercialisering steeds meer verdwijnen, terwijl de nood eraan lijkt te groeien. De verkenning is een oefening om samen na te denken over het belang van deze plaatsen in onze gedeelde, stedelijke omgeving.

Salomé Mooij (1990) is performer en theatermaker. Zij maakt in situ performances die zich kenmerken door een verlangen naar aftasten, uitvouwen en het verbinden van het micro en macroniveau in ons bestaan. Zo probeert ze de wereld rondom zich te begrijpen en zo onbevangen mogelijk te benaderen.