TAAT

Biografie

TAAT is een Belgisch-Nederlands collectief opgericht in 2012 door architect Breg Horemans (°1985) en theatermaker Gert-Jan Stam (°1972) na een succesvolle samenwerking voor de Do-It-Together (DIT) theaterinstallatie KHOR I op de World Horticulural Expo in Venlo (NL). TAAT opereert op het snijvlak tussen theater, performance en beeldende kunst, waarbij de complexe relatie tussen theater en architectuur als startpunt dient en een proces georiënteerde aanpak wordt nagestreefd. De projecten van TAAT kunnen gezien worden als ‘sociale choreografieën’ in ruimte en worden getoond van theaterfestivals tot design biënnales, in grote steden en in kleine dorpen. Vaak worden samenwerkingen opgestart met internationale experts en studenten uit Europese theater- en architectuuropleidingen. Het lange termijn project HALL33 (HALL01 Maastricht t.e.m. HALL06 Zürich) werd samen met C-TAKT en SoAP Maastricht ontwikkeld. Daarnaast ondersteund C-TAKT de samenwerking tussen TAAT en Third Space (Lotte van den Berg) voor het project Dying Together, wat in oktober in premiere gaat in de Rotterdamse schouwburg.

Meer info

TAAT

Foto: Mirjana Vrbaski

In residentie HALL07

Sinds 2013 zijn theatermaker Gert-Jan Stam en architect Breg Horemans als TAAT bezig met de ontwikkeling van het omvangrijke project HALL33, een gebouw dat een theatervoorstelling is en tegelijkertijd een theatervoorstelling dat een gebouw is. Architectuur als theater en theater als architectuur. In de afgelopen jaren bouwde TAAT prototypes HALL01 t.e.m. HALL06 op verschillende festivals in Europa, onder meer in Maastricht, Keulen (Duitsland), Gent (België) en Zürich (Zwitserland).

2019 staat in het teken van HALL07, dat én een installatie én een ‘live archief’ van het project tot nu toe wordt. Met residentieplekken in Aberystwyth (Wales), Riga (Letland) en Londen (UK) wil TAAT onder meer mogelijke partners interesseren zich voor een lange periode te verbinden aan het project, het liefst tot de verwezenlijking van HALL33 in 2033.

details project

In residentie HALL08: An Encounter Gathering

Bij deze Encounter Gathering streven we naar een diepere betrokkenheid bij ons werk. U krijgt de gelegenheid om onze nieuwste HALL08-installatie in het Dommelhof-bos te ervaren, meer te leren over onze langetermijnvisie voor HALL33 via de Live Archive-tentoonstelling en verdiep je ontmoeting tijdens de Live Archive Session. Met dit evenement willen we een ruimte openen voor een gerichte en kwalitatieve uitwisseling over de bredere aspecten van onze ‘op ontmoeting gebaseerde praktijk’.

Om u voor te bereiden op deze bijeenkomst willen we u kennis laten maken met de volgende drie vragen. Overweeg om ze te beantwoorden als een mentale voorbereiding op de Encounter Gathering, waar ook deze onderwerpen aan bod komen:

1. Wat betekent ‘deelbaarheid’ voor jou in relatie tot kunst?
2. Wat is jouw definitie van ‘publiek’?
3. Zou je iemands arm afbreken zoals je een tak van een boom zou afbreken?

details project