Platform voor Transdisciplinaire Talenten

1 januari 2017, nu al een memorabel moment in de geschiedenis, C-TAKT is een feit. C-TAKT is het fusieproject van de residentiële werking TAKT Dommelhof en de werkplaatsen van C-mine cultuurcentrum. Deze nieuwe en jonge werkplaats is gegroeid vanuit de nood aan een plek waar kunstenaars in alle rust aan hun projecten kunnen werken.

De focus van C-TAKT is voornamelijk te vinden binnen de transdisciplinaire kunsten en jong talent. Steeds meer kunstenaars zoeken vandaag de grenzen van de kunstdiciplines op en gaan deze verleggen of zelfs overstijgen. Zo ontstaan er nieuwe manieren om zich uit te drukken die niet zo maar te categoriseren zijn binnen een bepaalde discipline. Door dit soort kunstenaars te ondersteunen wil C-TAKT de ontwikkeling en realisatie van dit soort projecten kansen geven.

Almaar meer kunstenaars maken werk waarbij het voornaam is om verschillende tussenstadia te doorlopen of werken rond een thematiek in een cyclus die over meerdere jaren loopt. Aan het eindproduct gaat vaak een lang proces van vooronderzoek aan vooraf. Kunstenaars hebben dit nodig om gestalte te geven aan hun ideeën en zich in hun praktijk te verdiepen. C-TAKT kiest er voor om kunstenaars en producties ook in hun onderzoeks- en ontwikkelingsfase te ondersteunen.

En dat allemaal vanuit het “verre” Limburg. C-TAKT handelt als onderzoeks- en creatieplatform binnen een ruimer netwerk. De fusie tussen werkplaats C-mine en TAKT Dommelhof wordt verder versterkt door structurele partners in Vlaanderen en daarbuiten. Zo werkt C-TAKT nauw samen met vijf bijzondere partners, namelijk wpZimmer (Antwerpen), Platform 0090 (Antwerpen), SoAP (Maastricht), Musica (Neerpelt) en het internationaal netwerk In Situ.

Missie

C-TAKT is een organisch gegroeide fusie die de artistieke ambities van C-mine en TAKT Dommelhof samenbrengt om zo de actuele ontwikkelingen van schottenloosheid binnen de podiumkunsten een fundament te bieden.

C-TAKT is een internationaal onderzoeks- en productieplatform waar kunstenaars vanuit transdisciplinaire benaderingen hun fantasie en artistieke drive kunnen omzetten in uitdagende, vernieuwende en relevante kunst.

C-TAKT is een unieke plek in de Stad Limburg waar kunstenaars zowel intra-muros als extra-muros werk kunnen ontwikkelen en creëren.

C-TAKT is een hybride plek voor hybride kunst waar in synergie met structurele partners en met een groot (inter)nationaal netwerk van geassocieerde partners, gericht ingezet wordt op artistiek overleg, kennisdeling, mobiliteit en kwaliteit.

C-TAKT is een platform dat onderzoek -en creatieprocessen stimuleert door kunstenaars de nodige ruimte en vrijheid te geven die nodig zijn om vorm te geven aan hun ideeën en kunstenaarschap.

C-TAKT ontvangt steun van: