Yvan Vander Sanden

Biografie

Yvan Vander Sanden werd geboren in het Limburgse Neerpelt. Na het beëindigen van zijn opleiding muziektheorie bij Kurt Bikkembergs aan het Lemmensinstituut te Leuven in 1996, verdiepte Vander Sanden zich gedurende acht jaar in de informatica en ging hij aan de slag als docent muziek, esthetica en ICT aan diverse middelbare scholen doorheen België. In 2004 startte hij een opleiding compositie bij Godfried Willem-Raes aan het Koninklijk Conservatorium Gent. Yves Vander Sanden heeft een achtergrond binnen het domein van de hedendaagse koormuziek, zowel als zanger en als dirigent. Van 2001 tot 2010 leidde hij het Vocaal Ensemble Markant, een Leuvens koor dat zowel hedendaagse composities als Renaissancemuziek brengt. Desalniettemin focust zijn artistieke carrière zich vooral rondom het uitwerken van elektronische- en computergegenereerde muziekprojecten.

Meer info

Matrix

Foto: Katrijn De Waele

In residentie Interact

Ontwikkelaar en kunstenaar Yvan Vander Sanden zet zijn residentie, ondersteund door C-TAKT, verder. Onder de noemer ‘Interact’ ontwikkelt hij een open source omgeving voor interactieve audiokunst. Binnen een wifi netwerk waarop een interact server actief is, maken clients (smartphones, tablets, IOT devices, …) automatisch contact met de interact server. Via deze server is het mogelijk modellen voor interactie te definiëren die naar clients verstuurd worden. Ook de relatie tussen deze modellen kan vastgelegd worden.

project details