Collectief Publiek Geluid

Biografie

Collectief Publiek Geluid is een groep van jonge makers (16-35 jaar) dat zich richt op muzikale en transdisciplinaire creatie in de publieke ruimte. het collectief van 10 à 15 deelnemers wordt samengesteld uit jonge muzikanten, geluidskunstenaars, performers, urbanisten en andere creatieve enthousiastelingen. Voor elke nieuwe context in de publieke ruimte wordt nagedacht over hoe de architectuur en activiteiten van een specifieke plaats de artistieke mogelijkheden bepalen. Om dit proces van reflectie en experiment te sturen wordt er voor elke context coaching voorzien door een gast uit de professionele sector; dit kan een geluidskunstenaar, urbanist of transdisciplinaire performer zijn.

Meer info

Collectief Publiek Geluid

Foto: Tom Verbruggen

In residentie Geluid in de Publieke Ruimte

Wat betekent het om te creëren voor een publieke plek, ten opzichte van de klassieke concertzaal? Met welke factoren moet rekening gehouden worden bij het musiceren op straten en pleinen, welke mogelijkheden biedt het naar presentatie en publiek toe, en wat zijn de risico’s (bv. weersomstandigheden, kritiek van passanten)? Voor elke nieuwe context wordt nagedacht over hoe de architectuur en activiteiten van een specifieke plaats de artistieke mogelijkheden bepalen. Om dit proces van reflectie en experiment te sturen, biedt Musica tweemaal per jaar een context met een residentie en coaching door een gast uit de professionele sector: dit kan een geluidskunstenaar, componist, stedenbouwkundige of transdisciplinaire performer zijn.

Een tweede doelstelling van het Collectief is het ontwikkelen van een ‘repertoire’, een ‘canon’ van uitvoerbare werken voor de publieke ruimte: historische performances van Fluxus of John Cage worden samen met eigen creaties in de vorm van processies, stadstunes of wandelingen deel van een ‘catalogus’ waaruit organisaties en festivals selecteren voor hun programmatie.

project details

In residentie 2020 – Individuele Projecten

door Lukas De Clerck, Sebastian Dingens, Anne van de Star, Joost Van Duppen & Eveline Vervliet

In 2020 focuste ieder lid van Collectief Publiek Geluid zich op een individueel project. Doorheen het jaar ondersteunden ze elkaar artistiek tijdens inspirerende feedback sessies. In het najaar gingen ze samen in residentie en zochten ze naar een vorm om alle projecten met elkaar te verbinden. Het resultaat was te zien tijdens de expo-route van OORtreders in het atelier van Lucas Pellens.

Alle projecten zijn in samenwerking met C-Takt en Musica, Impulscentrum voor Muziek

 

Silence after the Explosion in Silicone Valley

door Anne Van de Star

Wat blijft er over van onze bestuurssystemen als de toegang tot het virtuele wordt afgekapt? Wat gebeurt er dan op het oppervlakte, het aanrakingspunt tussen informatie en lichaam? Geluidskunstenaar Anne van de Star ontkoppelt het aanraken van schermen van zijn doelgerichte functie voor digitale communicatie en toegang tot kennis en brengt het terug naar zijn essentie: de ontmoeting van vaste en flexibele materie, van huid, adem en glas.

Hoe diep kunnen we gaan als we aan de oppervlakte blijven en welke informatie schuilt er achter de schermen?

Meer info vind je hier.

Ontwikkeld en gepresenteerd in PAF en PostX.

 

Gargars

door Lukas De Clerck

Het residu van een zondvloed. Het water neemt een vorm aan en creëert zo een diepte waarin het zelf niet weet wat er zich verscholen houdt.

Gargars is een project op de grens tussen muzikaliteit, performance en beeldend werk. Kunstenaar Lukas De Clerck onderzoekt het gorgelen op velerlei manieren en vertrekkende vanuit verschillende kunstvormen. Via acties, in situ performances, schilderijen, tekeningen, concerten en audiovisuele documentatie onderzoekt hij het spanningsveld tussen de publieke ruimte en een abstracte verbeeldingswereld.

Meer info vind je hier.

Video door Laura Brand

 

Public Sound from a World in Quarantine

door Eveline Vervliet

Het coronavirus heeft een grote impact op onze manier van leven. Dat is duidelijk merkbaar in de openbare ruimte. Sommige publieke plaatsen worden ontoegankelijk gemaakt, andere stromen spontaan leeg, en wat overblijft zijn kale, stille plekken. Of toch niet? Wanneer een bepaalde soundscape wegvalt, kunnen andere geluidsbronnen de kans grijpen om een luidere (sonische) plek in het landschap in te nemen. Zo genieten vogels met volle teugen van deze ruimte.

Hoe ervaart de mens deze veranderende functie, vorm en klank van de openbare ruimte? Dat tracht Eveline Vervliet met deze collectie van geluidsopnames en ervaringen te documenteren.

 

HIDDEN SOUND SERIES: Dusk of Hope

door Joost Van Duppen

Dusk of Hope is een onderdeel van Hidden Sound Series, een serie die zich focust op de ecologie van het klanklandschap.

Heel de wereld wordt geteisterd door een pandemie. Vele plaatsen waar normaal heel wat mensen samenscholen, liggen er verlaten bij. De economie ligt zo goed als stil. Om de pandemie in te dijken worden er heel wat restricties opgelegd en mag men enkel zich essentieel verplaatsen of een wandeling in je eigen buurt is toegestaan.

Daardoor rijden er veel minder autos en treinen maar ook bijna geen vliegtuigen in de lucht waardoor de omgevingsgeluiden die we nooit of zelden horen, in ons oor fluisteren. Dusk of Hope geeft een reflectie van de hoop die er tijdens de pandemie voordoet in een soundscape die zich afspeelt in het donker.

 

Erosion – Op zoek naar de resonantie tussen landschap en geheugen

door Sebastian Dingens

‘Volgens sommigen is leven een logische stap in de evolutie van de materie. En misschien is de gedachte, haar meest nobele gevolg, dat ook.’ (onbekend)

Net als landschappen vervagen onze gedachten, verdwijnen onze dromen en smelten herinneringen samen tot een nieuw reliëf.  Sebastian Dingens onderzoekt hoe we principes van erosie-processen zien terugkomen in de evolutie van onze herinneringen.

In 2020 ging hij op veldonderzoek en verkende de Belgische kanalen, de fjorden van Noorwegen en de Franse Alpen. Hij bestudeerde er waterlandschappen. Smeltend ijs, stollend water, krakende gletsjers, bruisende beekjes en kolkende rivieren, maar ook lichte regenval, stortbuien en onweders. Ze herbergen allemaal een klankwereld die vaak aan ons voorbijgaat.

Hij nam ze op en gebruikte ze als bron klanken in zijn composities en manipuleerde ze volgens processen als herinneren, vergeten, resoneren.

project details

In residentie Greenhouse Conversations (constructie)

ma 13 apr 2020 – 09:00 uur tot zo 19 apr 2020 – 19:00 uur 

De kunstenaars van Collectief Publiek Geluid en architect Willem Coenen werken gedurende de paasvakantie samen met de bewoners van Sankt Vith aan een klankkunstwerk.

Meakusma Festival vroeg Collectief Publiek Geluid om samen met de bewoners van Sankt Vith een permanent klankkunstwerk te maken. Greenhouse Conversations is een geluids-serre waar groenten, kruiden en geluid worden gezaaid en geoogst. In het voorjaar 2020 gaat Collectief Publiek Geluid met verschillende bewoners in gesprek met als onderwerp ‘de tuin’. Samen bouwen ze aan een plek voor rust en geluid aan de rand van de stad, in de collectieve tuinen van de sociale organisatie Patchwork vzw en vlak naast de RAveL, een fietsbaan op de oude spoorwegen doorheen verschillende delen in Wallonië. Benieuwd?

Volg hun proces hier of kom kijken ter plaatse.

project details

In residentie Greenhouse Conversations (installatie)

ma 20 apr 2020 – 12:00 uur tot do 10 sep 2020 – 12:00 uur 

Meakusma Festival vroeg Collectief Publiek Geluid om samen met de bewoners van Sankt Vith een permanent klankkunstwerk te maken. Greenhouse Conversations is een geluids-serre waar groenten, kruiden en geluid worden gezaaid en geoogst. In het voorjaar 2020 gaat Collectief Publiek Geluid met verschillende bewoners in gesprek met als onderwerp ‘de tuin’. Samen bouwen ze aan een plek voor rust en geluid aan de rand van de stad, in de collectieve tuinen van de sociale organisatie Patchwork vzw en vlak naast de RAveL, een fietsbaan op de oude spoorwegen doorheen verschillende delen in Wallonië. Benieuwd? Volg hun proces hier of kom kijken ter plaatse.

project details

In residentie 2021/2022 – Individuele Projecten

door Lukas De Clerck, Sebastian Dingens, Anne van de Star, Joost Van Duppen & Eveline Vervliet

Ook in 2021 focust ieder lid van Collectief Publiek Geluid zich op een individueel project. Samen bereiden ze zich voor op een Symposium.

Alle projecten zijn in samenwerking met C-Takt en Musica, Impulscentrum voor Muziek

 

De Post-moderne Troubadour

door Lukas De Clerck

Waar de romanticus zich terugtrekt en inspiratie haalt uit de natuur, vertrekt Lukas De Clerck vanuit de stad, de industrie en de noise als denk- en werkkader voor zijn onderzoek in de publieke ruimte.

Een intuïtief, praktijkgericht onderzoek met als voornaamste output een samenwerkingsproject met Amber Meulenijzer, PAESAGGIMMAGINATI. In dit project gaat De Clerck de dialoog aan met de Sardijnse natuur en klank cultuur met als membraan een 12-koppig intercom-systeem, gemonteerd op het dak van een Saab 900.

 

WebSoundArt

door Eveline Vervliet

Webkunst is een vorm van digitale kunst die uitsluitend plaatsvindt op het internet. Hoe kan geluidskunst een volwaardige plaats binnen deze kunsttak bemachtigen?

Eveline Vervliet doet onderzoek naar de mogelijkheden en limieten van geluidskunst op het internet. Dit onderzoek wordt in 2022 in de vorm van een online blog gegoten, met artikels over de oorsprong, de esthetiek en de toekomst van internetkunst.

 

Metamorphoses – Op zoek naar de resonantie tussen landschap en geheugen deel II

door Sebastian Dingens

‘Volgens sommigen is leven een logische stap in de evolutie van de materie. En misschien is de gedachte, haar meest nobele gevolg, dat ook.’ (onbekend)

Net als landschappen vervagen onze gedachten, verdwijnen onze dromen en smelten herinneringen samen tot een nieuw reliëf. Sebastian Dingens onderzoekt hoe we principes van erosie-processen zien terugkomen in de evolutie van onze herinneringen.

In het vervolg onderzoek van Erosion gaat Sebastian Dingens in Metamorphoses dieper in op de geluiden van wind en luchtverplaatsingen in het landschap. Wind bespeelt een machtig instrumentarium, van zandwoestijnen en struiken tot hoogspanningsmasten en bergtoppen. Net als vorig jaar werkt hij met opnames van deze natuurlijke fenomenen en gebruikt de klanken in zijn composities.

Dit jaar beperkt hij zich niet slechts tot de natuurlijke klankwereld, maar zoekt ook de geluiden van menselijke activiteit op. Met een focus op ervaringen die resoneren aan de kinderjaren verworden de fieldrecordings van beide werelden één.

 

Dawn in Dusk

door Joost Van Duppen

Tot rust komen doen we meestal in stilte.  Het aantal stilte gebieden in Vlaanderen zijn heel gering.  Het is een deel van de recreatie geworden en hangt vaak samen met natuurgebieden. Wat brengt auditief ons tot rust? Geluiden oriënteren ons in het huidige klimaat. Luisteren naar de fenologie vormen de basis van het onderzoek.

 

Bling rrrring

door Anne van de Star

When the two rusty rings touch,

their resonances fill the air aroundwith celestial tones and clusters.

No bling bling can come close

to what shines through these accidental bells.

Thanks to Atelier Lucas Pellens

project details