L U M I N A L  LAB

Caroline Mathieu

Omschrijving

L U M I N A L  LAB onderzoekt nieuwe manieren om met licht te werken in een performatieve ruimte. Het focust op hoe gekleurd licht de perceptie en ervaring van de toeschouwer beïnvloedt. Is het wetenschappelijk duidelijk hoe licht inwerkt op de (onder)bewuste geest van de toeschouwer en is het bovendien mogelijk om verder te gaan dan het subjectieve ‘gevoel’ van kleur?

In het kader van een doctoraat in de kunsten wordt een tweeledige aanpak nagestreefd: enerzijds tracht het onderzoek wetenschappelijk te verduidelijken hoe gekleurd licht het perceptieproces beïnvloedt en wat dit effect inhoudt binnen een performatieve setting. Anderzijds beoogt de artistieke benadering de creatie van een immersieve installatie die zowel als laboratorium en als ervaringsruimte voor de intentionele toeschouwers fungeert. Deze installatie heet L U M I N A L  LAB.

De naam is een woordspeling tussen lumen en liminaliteit en is precies dat; een spel van licht dat reflecteert op de zeer specifieke aard van licht zelf. Liminaliteit, omdat het opereert op een kruispunt tussen het bewuste en het onbewuste, tussen wetenschap en kunst, maar bovenal, omdat het de aandacht van de toeschouwer trekt naar de verandering van kleuren en hun intensiteit.