C-TAKT opereert vanuit het Provinciaal Domein Dommelhof.

Brief van de Gouverneur

LIKO staat voor Limburgs Kunstenoverleg. LIKO verenigt Limburgse professionele kunstenaars en kunstorganisaties met ambities in het Vlaamse Kunstendecreet. Het is een lerend netwerk over de grenzen van steden en gemeenten heen, dat sinds 2017 het Limburgse kunstenveld ondersteunt en verbindt. Het zet in op verdieping, kwaliteitsverhoging en zichtbaarheid. In aanloop naar de structurele subsidieronde ontwikkelde LIKO-tools om de kwaliteit van de Limburgse dossiers te verhogen. LIKO gaat voor continuïteit, duurzaamheid, solidariteit en landschapszorg. Samen bouwen we aan een evenwichtig kunstenveld, met een spreiding over de verschillende disciplines en functies. Hiervoor werken de organisaties verbonden aan LIKO lateraal en transversaal samen.

Intentieverklaring LIKO